Likabehandling och jämställdhet mellan könen

Vi vill att Helsingfors ska vara en bra stad att leva och vara i just för dig. Du har rätt att få tillgång till tjänster, delta i stadens verksamhet och bli bemött med respekt, oavsett din bakgrund eller dina personliga egenskaper. Vi har förbundit oss till att främja likabehandling, jämställdhet och mänskliga rättigheter i all vår verksamhet.

Vi främjar likabehandling och jämställdhet mellan könen på många sätt

Våra tjänster och vår verksamhet spelar en viktig roll när det gäller att tillgodose invånarnas grundläggande och mänskliga rättigheter i vardagen. Genom att främja likabehandling och jämställdhet mellan könen strävar vi efter att se till att alla kan dra nytta av våra tjänster och att ingen behöver vara rädd för diskriminering eller trakasserier. Var och en av våra anställda bär ansvaret för detta i sitt eget arbete.

Vi har samlat särskilda åtgärder för att främja likabehandling och jämställdhet mellan könen i likabehandlings- och jämställdhetsplaner för tjänster och personal, som vi uppdaterar åtminstone varje fullmäktigeperiod. Likabehandlings- och jämställdhetsperspektivet är också starkt kopplat till våra många andra program, planer och riktlinjer, till exempel vår välfärdsplan, våra riktlinjer för tillgänglighet och vår delaktighetsmodell.  

Tillgänglighetsombud och sakkunnig på delaktighet hos personer med funktionsnedsättning i Helsingfors

Stadens tillgänglighetsombud och sakkunnig på delaktighet hos personer med funktionsnedsättning ger allmän rådgivning och handledning i ärenden som gäller tillgänglighet och delaktighet, men behandlar inte enskilda personers ärenden, såsom ansökningar eller besvär.

Kontaktuppgifter till stadens tillgänglighetsombud finns på webbplatsen Helsingfors för alla(Länk leder till extern tjänst) 

Kontaktuppgifter till stadens sakkunnig på delaktighet hos personer med funktionsnedsättning i Helsingfors

Organ

Jämställdhets- och likabehandlingskommittén(Länk leder till extern tjänst) tillsatt av stadsstyrelsen främjar, följer och utvärderar tillgodoseendet av likabehandlingen och jämställdheten mellan könen i våra tjänster och i vår verksamhet. De lagstadgade påverkarorganen äldrerådet(Länk leder till extern tjänst), funktionsrättsrådet(Länk leder till extern tjänst) och ungdomsrådet(Länk leder till extern tjänst) främjar likabehandlingen och delaktigheten särskilt inom sina egna referensgrupper.