Effektivare användning av geografiska data

För professionellt bruk och annan aktiv användning lämpar sig förutom karttjänsten också öppna dataprodukter och digitala produkter som kan beställas, som används i till exempel program för geodata. Via tjänsten Karttakori kan du beställa digitala utgångsdata för byggande och planering.

På den här sidan

Geodatamaterial för planerare och byggare av stadsmiljön

Digitala material för byggnads- och planeringsprojekt beställs oftast från tjänsten Karttakori. Ta del av tjänsten, prislistan och övriga produkter som kan beställas på webbplatsen Digitalt material. Andra uppgifter som behövs för byggande och planering, såsom bygglovsritningar, hittar du på sidan Planer och kartor för byggare. 

Tjänsten Karttakori (på finska)(Länk leder till extern tjänst)

Digitalt material

Planer och kartor för byggare

Användning av kart- och geodatamaterial för eget bruk

Ortoilmakuva 2022 ja liikenneväyläaineisto
Bild: Liikenneväylät&ortoilmakuva (C) Kaupunkimittauspalvelut