Information för evenemangsarrangörer

Vad roligt att du är med och bygger upp matåret i Helsingfors genom att ordna ett Smakernas Helsingfors-evenemang! Här nedanför har vi samlat information och tips som hjälper dig att ordna och marknadsföra ditt evenemang.

Kommunikation och marknadsföring

Helsingfors stads kommunikationsavdelning och Helsinki Partners ansvarar för marknadsföringen och kommunikationen kring Helsingfors matår och Smakernas Helsingfors-veckorna. Anordnarna av matevenemang uppmuntras också att sprida information om innehållet till sina målgrupper, bland annat med hjälp av det paket med marknadsföringsmaterial som staden erbjuder.

Här kan du ladda ner Materialpaket för Smakernas Helsingfors 2024 för samarbetspartner (pdf).

Kommunikations- och marknadsföringsmaterialet för Smakernas Helsingfors är endast avsett för kommunikation och marknadsföring kring Smakernas Helsingfors-evenemang.
 

Som evenemangsarrangör under matåret i Helsingfors och vid försommarens matveckor förbinder du dig till att

  • tydligt ange i alla egna innehållstexter att evenemanget är en del av Helsingfors matår eller försommarens matveckor.
  • länka till Helsingfors matår och försommarens matveckor om du har en egen webbplats (www.hel.fi/smakernashelsingfors)
  • använda hashtaggen #SmakernasHelsingfors (eller #SyötäväHelsinki eller #FeastHelsinki) och @Helsinki
  • kommunicera om evenemanget genom egna nätverk och kanaler i mån av möjlighet
  • ansvara för eventuell anmälan, deltagaravgifter och kommunikation med de anmälda

Ansvarfulla evenemang

Helsingfors-evenemangens miljöpåverkan övervakas på allmän nivå med hjälp av certifikatet Ekokompassen- och därför hoppas vi, att arrangörer som anmäler evenemang till matåret förbinder sig att följa så ansvarsfulla förfaranden som möjligt för sitt matevenemang.

Observera följande principer i tillämpliga delar:

  1. Om det bildas avfall under evenemanget måste avfallet sorteras och mängden blandavfall måste minimeras. Vid behov hittar du sorteringsanvisningar till exempel i avfallshanteringsguiden Roskat riviin! (på finska).
  2. Sträva efter att endast använda material som kan återvinnas.
  3. Använd i första hand förnybar el vid evenemanget om det är möjligt.
  4. Vid servering eller försäljning av mat eller dryck används i första hand återanvändningsbara kärl som kan tvättas. Om detta inte är möjligt ska engångskärlen vara återvinningsbara eller biologiskt nedbrytbara. Det måste också finnas minst ett vegetariskt alternativ och vi uppmuntrar till att använda ekologisk och närproducerad mat alltid när det är möjligt.
  5. Fäst uppmärksamhet på att minimera transporter och trafik i samband med evenemanget. Uppmuntra publiken att ta sig till evenemanget till fots, på cykel eller med kollektivtrafik.

Anvisningar för att ordna ett ansvarsfullt evenemang finns i 
Siisti tapahtuma!-miljöguiden (på finska). 

Bekanta dig med Helsingfors stads anvisningar för att ordna evenemang. Evenemang för alla!

I handboken hittar du anvisningar för att ordna ett tillgängligt evenemang.

Respons och repportering

Vi kommer att samla in respons från era partner efter försommarens matveckor och matåret. I synnerhet vill vi få uppgifter om de anordnade evenemangens popularitet, om evenemangsarrangörernas försäljning ökade i och med evenemangen och om Helsingfors anseende som matdestination blev bättre. Responsenkäten kommer att skickas till kontaktpersonen för evenemanget.

Kontaktuppgifter

Enheten Helsingfors turism och destinationstjänster  
Minna Ermala, specialplanerare 
minna.ermala@hel.fi(Länk öppnar standardprogram för e-post)(Länk öppnar standardprogram för e-post)
09-310 38834(Link startar ett telefonsamtal)(Link startar ett telefonsamtal)
Business Helsinki

Helsingfors stad förbehåller sig rätten att ändra anvisningarna och programmet för matåret och försommarens matveckor.