Handbok för visuell identitet

Den förnyade handboken för visuell identitet

Identiteten har inte ändrats. Innehållet har delats i fem avsnitt, texterna har förtydligats och förkortats. Det finns flera bilder och mer av det visuella. Vi tar gärna emot utvecklingsförslag per e-post marketing@hel.fi(Länk öppnar standardprogram för e-post)

Esimerkki tiedon visualisoinnista julkaisussa.

Visualisering av information

Med hjälp av den nya handboken kan du skapa tydliga, överskådliga visualiseringar som följer Helsingfors stads kommunikations visuella linje. Med hjälp av den identifierar du när visualisering överhuvudtaget behövs och när det räcker med bara texter och fotografier.  

Läs handboken (på finska)