För dig som ska flytta

Varmt välkommen som invånare i Helsingfors – staden där du hittar allt du behöver för ett gott liv! För dig som flyttar har vi samlat en minneslista över alla viktiga saker samt tips för livet i Helsingfors. Med hjälp av dem kommer du enkelt igång med livet i din nya hemstad.

Minneslista för dig som ska flytta

Beakta följande saker när du flyttar från en bostad till en annan.

Are you looking for information in English? See the Welcome.hel.fi website (Länk leder till extern tjänst)

 1. Flyttanmälan

  Kom ihåg att alltid göra en flyttanmälan när du flyttar permanent från en bostad till en annan eller när du tillfälligt bor på en annan adress i över tre månader.

  Gör en flyttanmälan i den gemensamma tjänsten för Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata och Posten(Länk leder till extern tjänst)

   

 2. Elavtal

  Ingå ett elavtal för din nya bostad redan innan du flyttar.
   

  Helens elavtal för dig som ska flytta(Länk leder till extern tjänst)

 3. Avtal för avfallshantering och vatten

  Ordna din fastighets avtal för avfallshantering och vatten hos HRM:s (Helsingforsregionens miljötjänster) kundtjänst redan innan du flyttar. 

  HRM:s kundtjänst för avfallshantering(Länk leder till extern tjänst)

   

 4. Boendeparkering

  Om du har en bil och bor i stadskärnan, behöver du tillstånd för boendeparkering för att kunna parkera på boendeparkeringen.

  Gå till boendeparkeringens sidor

 5. Internetuppkoppling

  Fiberanslutning är tillgänglig i de flesta fastigheter i Helsingfors. Du kan kontrollera tillgången hos din tjänsteleverantör eller ditt bostadsaktiebolag.