Huvudstadsregionens samarbetsgrupp

Huvudstadsregionens samarbetsgrupp är ett samarbetsorgan för den högsta tjänstemanna- och förtroendeledningen i Helsingfors, Esbo, Vanda och Grankulla städer.

Samarbetsgruppens verksamhet baserar sig på ett samarbetsavtal för huvudstadsregionen som godkänts av Helsingfors, Esbo, Vanda och Grankulla. Det avtal som förnyades under fullmäktigeperioden 2017–2021 gäller tills vidare.

Samarbetsgruppens verksamhet baserar sig på ett samarbetsavtal för huvudstadsregionen som godkänts av Helsingfors, Esbo, Vanda och Grankulla. Det avtal som förnyades under fullmäktigeperioden 2017–2021 gäller tills vidare.

Syftet med samarbetet i regionen är att

  • förbättra huvudstadsregionens internationella konkurrenskraft 
  • utveckla Helsingforsregionens samarbete och metropolpolitik 
  • främja en gemensam intressebevakning på nationell nivå 
  • främja samarbetet mellan städer i fråga om markanvändning, boende och trafik
  • förbättra och effektivisera städernas tjänster tillsammans 
  • samordna ägarstyrningen av gemensamma sammanslutningar.

Samarbetsgruppen behandlar centrala samarbetsfrågor. Ordförande är Helsingfors borgmästare. Samarbetsgruppen sammanträder efter behov, minst två gånger om året.

Föredragningslistor och protokoll (på finska)