Helsingfors stads tjänster när du får tillfälligt skydd och bor i Helsingfors utan hemkommun

Vi stöder ukrainarna som bor i Helsingfors. Följande tjänster som Helsingfors stad tillhandahåller hjälper dig när du har uppehållstillstånd på grund av tillfälligt skydd och bor i Helsingfors utan officiell hemkommun.

Du får de råd du behöver från Migrationsverket. Du bör i första hand kontakta mottagningscentret där du är registrerad.
Rådgivningstjänster för personer som söker tillfälligt skydd (Migrationsverket)(Länk leder till extern tjänst)

Om du har uppehållstillstånd i Finland på grund av tillfälligt skydd, är arbetslös och bor i Helsingfors, kan du vända dig till sysselsättningstjänsterna även om du inte har någon officiell hemkommun. Då omfattas du av samma sysselsättningstjänster som de som har beviljats rätt till hemkommun i Helsingfors. I Helsingfors sysselsättningstjänster får du hjälp med att söka jobb, söka dig till utbildning och söka dig till studier i finska och svenska. Alla våra tjänster är kostnadsfria. Våra medarbetare kan vid behov beställa en tolk för att stödja ärendehanteringen.

Helsingfors sysselsättningstjänster(Länk leder till extern tjänst)

 Facebookgruppen Helsingin työllisyyspalvelut ukrainalaisille (på finska och ukrainska)(Länk leder till extern tjänst)

Arbete i Finland (Arbets- och näringsministeriet)(Länk leder till extern tjänst)

Arbete och entreprenörskap i Helsingfors (InfoFinland)(Länk leder till extern tjänst)

Business Helsinki: evenemang

När du är vår kund:

 • Vi hjälper dig i jobbsökningen.
 • Vi uppdaterar ditt CV och din jobbansökan med dig.
 • Vi funderar tillsammans på olika utbildningsalternativ.
 • Vi ger dig råd om erkännande av examen som avlagts i ditt hemland.
 • Vi utarbetar en plan för sysselsättning eller integration med dig.
 • Vi hjälper dig att komma in i språkutbildningen om du vill lära dig finska eller svenska.
 • Vi erbjuder dig mångsidiga rådgivnings- och coachningstjänster.
 • Vi skickar dig information om olika rekryteringsevenemang.
 • Vi stöder din integration i Finland.

Hur blir du vår kund?

 1. Anmäl dig som kund hos oss genom att besöka arbets- och näringsbyrån.  
  • Verksamhetsstället i Kampen: Anttigatan 1, 2 vån.
  • Verksamhetsstället i Böle: Bangårdsgatan 7
  • Du kan besöka oss utan tidsbokning. Rådgivningen är öppen måndag–fredag kl. 9–16.
 2. Din ansvariga sakkunniga kontaktar dig därefter och kommer överens om en mötestid. På mötet går ni igenom din situation och dina målsättningar. Ni planerar tillsammans vilka tjänster du behöver och utarbetar en skräddarsydd plan för sysselsättning eller integration.
 3. Under de närmaste veckorna kontaktar vi dig via möten, telefonsamtal och e-post. On du vill har du möjlighet att träffa dina ansvariga sakkunniga. Du kan också dra nytta av vår rådgivning utan tidsbokning.

När du är vår kund kräver vi att du:

 • genomför din plan enligt överenskommelse, 
 • aktivt söker arbete eller utbildning och 
 • meddelar dina ansvariga sakkunniga om ändringar av dina kontaktuppgifter.

Integrationsplan

Om du vill bosätta dig i Finland för en längre tid kan vi göra upp en integrationsplan för dig. I planen kommer vi tillsammans överens om vilka tjänster du behöver för integration och sysselsättning. Tjänster är till exempel: 

 • utbildning i finska eller svenska språket, 
 • integrationsutbildning, 
 • yrkesutbildning och 
 • jobbsökarträning.

Integrationsutbildningen tar oftast ungefär ett år och som högst tre år. Den är avsedd för personer som nyligen har flyttat till Finland. I integrationsutbildningen studerar du finska samt samhälls- och arbetslivsfärdigheter.

Sysselsättningsplan

Om ditt mål är att bli anställd gör vi en sysselsättningsplan för dig. I planen beskrivs situationen för din arbetssökning. Planen hjälper dig att hitta jobb. Du utarbetar planen med dina ansvariga sakkunniga. Planen kan innehålla till exempel följande saker:

 • Vilken typ av arbete söker du? 
 • Hur många jobb måste du ansöka om per månad? Detta specificeras i din jobbsökningsskyldighet.
 • Vilka färdigheter har du? Till exempel arbetserfarenhet, utbildning och behörigheter. 
 • Vilka tjänster behöver du för att stödja din sysselsättning?  

Vi stöder dig att genomföra din plan. Planen är i kraft i tre månader åt gången.