Ta del av sommarverksamheten 

Sommaren 2024 genomförs ett brett utbud av sommaraktiviteter, särskilt i stadsförnyelseområdena. Vi anordnar utflykter, håller lekplatserna och ungdomsgårdarna öppna, hjälper till att ordna talrika evenemang i parker, på torg och skvärer och förbättrar trivsamheten.

På den här sidan

Ta del av sommarverksamheten 

Sommaren 2024 genomförs ett brett utbud av sommaraktiviteter, särskilt i stadsförnyelseområdena. Vi anordnar utflykter, håller lekplatserna och ungdomsgårdarna öppna, hjälper till att ordna talrika evenemang i parker, på torg och skvärer och förbättrar trivsamheten. Vår tanke är att föra samman invånare från olika områden och i olika åldersgrupper, exempelvis genom att skapa möjligheter för möten mellan äldre och barnfamiljer i lekparkerna. Undersök vad du kan göra i stadsförnyelseområdena i sommar!   

Övre Malms torg  

Sommaren 2024 hämtar vi ännu mer möjligheter till vistelse och grönska till torget. Vi erbjuder möjligheten att pröva pop up-torgförsäljning genom att tillhandahålla lämpliga möbler. Under sommaren samlar vi in värdefull lokal information från invånarna, som utnyttjas för att planera ombyggnaden av Övre Malms torg. 

Ta en titt på torgsstämningen år 2022här(Länk leder till extern tjänst)

Övriga medialyft:

Helsingsfors stad

Placemaking i Malm (Länk leder till extern tjänst)

Sommarevenemang i Nedre Malms park  

Vi ordnar åter evenemangssommar i Nedre Malms park 6–15.6. och 15–25.8. Evenemangssommaren skapar ett speciellt stadskulturevenemang i Malm som är öppet för alla och avgiftsfritt.   

Lyssna på Radio Helsinkis podcast Kaupunkielämää från evenemanget 2023(Länk leder till extern tjänst)

Placemaking

Malmgård 

I Malmgård fortsätter den gemensamma odling som inleddes sommaren 2023. Under sommaren anordnar Blockgardens entusiastiska trädgårdsmästare regelbundet odlingsrådgivning och gemensamma evenemang. Alla odlingslådor har redan reserverats och de ivriga odlarna kan börja plantera sina sommargrödor i början av juni.  

Läs Helsingin Uutisets artikel om den gemensamma odlingen sommaren 2023 här  

 

GAMLAS  

På Cittertorget förnyar konstnären Anetta Lukjanova den gamla muralkollektionen som har nått slutet av sin livslängd. Under våren deltog invånarna i väggmålningen genom att hylla Gamlas. Detta skedde vid en workshop som anordnades i Gamlas av Helsinki Urban Art och D-asema.  

Hyllningarna kommer att överföras till ett muralverk som skapar ett nytt utseende och ramar in torget. Den nya muralen kommer att stå klar till Helsingforsdagen, då även flera andra evenemang utlovas på torget i regi av Gamlasgården och Helsingfors evenemangsstiftelse.    

Vi hämtar Innogreen Oy:s förtjusande gröna hållplats till Cittertorget för sommaren. I augusti anordnar vi en öppen workshop om stadsnatur vid den gröna hållplatsen.   

Läs mer om hur gröna pop-up-rum kan ge liv åt offentliga platser och främja den biologiska mångfalden(Länk leder till extern tjänst)

Placemaking

Gårdsbacka

I sommar piggar vi upp torget i Gårdsbacka som ligger invid biblioteket, ungdomsgården och hälsovårdscentralen med grönska, platser att vistas och fler möjligheter till lek och spel. Vi planerar belysningen av torget i Gårdsbacka tillsammans med unga i området. Vi kommer att börja förnya belysningen under hösten och skapa mer stämning på torget.  

I augusti 2024 förnyade vi gatukonstverken i tunnlarna under Husmorsstigen och Skolvan i Gårdsbacka tillsammans med medie- och gatukonstbyrån Luuppi, Kontula Arts School, Mimmit Ry, frivilliga från Symppis och unga gatukonstnärer från området.  

Vi iståndsätter Kostibergets stadsodling och trädgårdsmästare från Blockgarden Oy kommer att finnas på plats varje vecka under sommaren för att ge råd om stadsodling och ordna evenemang tillsammans med odlarna.  

Pop-up-rum på torget i Mellungsbacka  

Under sommaren hämtar vi ett grönt och funktionellt popup-rum från Parkly Oy och Spottiskate Oy till torget i Mellungsbacka. Under sommaren kan du pröva skejtelement i workshoppar som leds av Skeittipaku.  

Placemaking

Genom placemaking i Havsrastböle utvecklar vi torget, som är den viktigaste mötesplatsen i Havsrastböle, tillsammans med invånarna. Genom workshoppar har vi framför allt samlat in erfarenheter av barn och unga då det gäller torgområdet. I sommar kommer vi att liva upp torget i Havsrastböle och de omgivande stadsrummen med miljökonst, möbler som inbjuder till vistelse, grönska, spel och lekar. Projektet har inletts hösten 2023 och de idéer som samlades in från barn och ungdomar under våren och sommaren kommer att vidareutvecklas för att ge liv åt torget.