Hoppa till huvudinnehåll

Delta i kundenkät om tandvården i Helsingfors! Vi är intresserade av vad som fungerar väl inom tjänsterna och vad som behöver utvecklas. Läs mera och svara på undersökningen.

Tandvårdsjour

Vi erbjuder grundläggande akuttandvård på vardagar på Mun- och tandcentret samt på Fiskehamnens tandklinik.

Om du behöver akuttandvård, hjälper tandvårdsjouren för vuxna dig vardagar kl. 8-15 på Mun- och tandcentret (Haartmansgatan 1 D) samt på Fiskehamnens tandklinik (Verkstadsgatan 14 A).

Barn och ungdomar får akutvård på vardagar huvudsakligen på tandkliniken i det egna bostadsområdet.

Boka tid till akutvård via Maisa eller genom att ringa till kundtjänsten på tfn +358 9 310 51400 mån-fre kl. 7-14.

Jour kvällstid och på veckoslut

På vardagar kl. 14-21 samt på veckoslut och vardagshelger kl. 8-21 är jourmottagningen på Parksjukhuset. Ring tfn +358 9 471 71110 innan du tar dig till jourmottagningen för att få en bedömning om hur akut vårdbehovet är.

Jour nattetid

Nattetid är jouren för munsjukdomar på Tölö olycksfallsstation.

Ring tfn 116 117 innan du tar dig till jourmottagningen för att få en bedömning om hur akut vårdbehovet är.

Telefon

Kundtjänst för tandvård

Öppet mån-tor 07-18 Öppet fre 07-15
Samtalspris:

msa/lna

Serviceställen

Fiskehamnens tandklinik

Verkstadsgatan 14 A 00580 Helsingfors

Service på svenska
Se öppettider och kontaktuppgifter

Mun- och tandcenter

Haartmansgatan 1 A 00290 Helsingfors

Service på svenska
Se öppettider och kontaktuppgifter