Tandvård för personer med utvecklingsstörning

Fiskehamnens tandklinik erbjuder individuell tandvård som beaktar utvecklingsstörda klienters specialbehov i fall där tandvården inte lyckas på vanligt sätt vid den egna närkliniken.

Fiskehamnens tandklinik erbjuder individuell tandvård som beaktar utvecklingsstörda klienters specialbehov i fall där tandvården inte lyckas på vanligt sätt vid den egna närkliniken.

Vid behov ges tandvård med hjälp av lugnande premedicinering eller narkos.

Tandvården är avgiftsbelagd för personer över 18 år.