Näringsterapi för äldre

Syftet är att förebygga undernäring och hjälpa äldre att bevara funktionsförmågan.

Ett mångsidigt och tillräckligt näringsintag bidrar till vår funktion när vi åldras. Ett gott näringsintag påskyndar återhämtningen från sjukdom.

Om du är orolig för din diet ska du kontakta din egen hälsostation. Sköterskan eller läkaren diskuterar med dig och ger dig näringsråd.

En sjuksköterska eller läkare kan också hänvisa dig till en dietist om du till exempel har gått ner i vikt oavsiktligt eller behöver intensifierad näringsbehandling på grund av sjukdom.

Om du är klient vid hemvården eller i heldygnsomsorgen får du råd om en lämplig diet i näringsterapin eller av din vårdare.

Näringsterapins mottagningsställen varierar. Vi informerar dig om mottagningsplatsen när du bokar tid eller i ett brev som skickas hem. Vi kan också komma överens om ett distansmöte eller ett hembesök.

Tjänsten näringsterapi är gratis. Man måste ha en remiss för servicen.