Valmistava opetus

6–16-vuotiaat lapset, jotka eivät vielä osaa tarpeeksi suomea tai ruotsia voivat aloittaa koulun valmistavan opetuksen luokalla, myös kesken kouluvuoden. Valmistavassa opetuksessa opiskellaan vuoden verran suomen tai ruotsin kieltä ja tutustutaan suomalaiseen kouluun.

Mitä on valmistava opetus?

Valmistava opetus on tarkoitettu 6–16-vuotiaille lapsille, jotka eivät vielä osaa tarpeeksi suomea tai ruotsia perusopetuksen aloittamiseksi. Valmistavassa opetuksessa opiskellaan enimmäkseen suomen tai ruotsin kieltä ja tutustutaan suomalaiseen kouluun. Jokaiselle oppilaalle tehdään oma valmistavan opetuksen suunnitelma eli opinto-ohjelma.

Lapsen ikä määrää, millaiseen valmistavaan opetukseen hän osallistuu. Opetusta on 24–26 tuntia viikossa. Opetuksen tavoitteena on kehittyvä alkeiskielitaito, jotta oppilas selviytyy suomen tai ruotsin kielellä tutuissa arkisissa tilanteissa.

Valmistavassa opetuksessa saa opiskella enintään yhden kalenterivuoden ajan. Valmistava opetus voi päättyä jo ennen sitä, jos oppilas pystyy seuraamaan suomen- tai ruotsinkielistä opetusta. Opettaja arvioi lapsen osaamisen.

Valmistavaan opetukseen pitää hakea. Voit hakea ulkomailta saapuneelle lapselle paikkaa heti, kun lapsi on saapunut Suomeen. Opetus on suomenkielisissä kouluissa suomeksi ja ruotsinkielisissä kouluissa ruotsiksi. Voit valita, kummalla kielellä lapsi käy koulun Suomessa. Ruotsinkieliseen valmistavaan opetukseen voi ilmoittautua ottamalla suoraan yhteyttä kouluun.

Lue alta, miten suomenkieliseen ja ruotsikieliseen valmistavaan opetukseen haetaan.

Suomenkielinen valmistava opetus

Suomenkielisessä valmistavassa opetuksessa 6-vuotiaat osallistuvat valmistavaan opetukseen esiopetuksessa, joka järjestetään yleensä päiväkodissa. Ensimmäisen ja toisen luokan oppilaat (7–8-vuotiaat) käyvät valmistavassa opetuksessa omassa lähikoulussaan. Tätä vanhemmat lapset, eli kolmas–yhdeksäsluokkalaiset (9–16 vuotiaat) oppilaat aloittavat valmistavan opetuksen usein jossakin muussa koulussa kuin lähikoulussa. Paikka pyritään kuitenkin löytämään mahdollisimman läheltä kotia. 

Kun lapsi on ollut yhden vuoden valmistavan opetuksen luokalla, hän jatkaa suomenkielisellä luokalla omassa lähikoulussaan.

Suomessa lapset osallistuvat esiopetukseen vuotta ennen koulun aloittamista. Esiopetus kestää yhden vuoden ja sitä annetaan päiväkodissa. Esiopetuksessa annetaan myös valmistavaa opetusta. Se on osa muuta opetusta ja toimintaa.

Kun Suomeen saapunut lapsi on täyttänyt tai täyttää tänä vuonna 6 vuotta, hän osallistuu esiopetukseen. 

Huomaathan, että valmistavaa opetusta ei voida tällä hetkellä tarjota yksityisessä esiopetuksessa.

Näin haet 6-vuotiaalle suomenkielistä esiopetusta ja valmistavaa opetusta:

 1. Etsi esiopetusta tarjoava päiväkoti.

  Tarkista Palvelukartasta(Linkki johtaa ulkoiseen palveluun)esiopetusta tarjoavat päiväkodit. Voit hakea esiopetuspaikkaa lähialueeltasi tai toivoa sitä muualta.

 2. Ilmoita lapsesi esiopetukseen.

  Täytä ja tulosta Hakemus esiopetukseen, pdf. Lähetä hakemus osoitteeseen: Varhaiskasvatuksen palveluohjaus, PL 51300, 00099 Helsingin kaupunki

  tai

  Jos sinulla on suomalainen henkilötunnus tai verkkopankkitunnukset, hae esiopetukseen Asti-asiointipalvelun(Linkki johtaa ulkoiseen palveluun) kautta.

 3. Ilmoita, että haluat hakea valmistavaa opetusta lapselle.

  Kun lapsesi on aloittanut esiopetuksen päiväkodissa, ilmoita päiväkodin henkilökunnalle, että haluat hakea lapsellesi valmistavaa opetusta.

  Huomaathan, että valmistavaa opetusta ei voida tällä hetkellä tarjota yksityisessä esiopetuksessa.

Sinä vuonna, kun lapsi täyttää seitsemän vuotta, hän aloittaa koulun. Suomenkielisessä valmistavassa opetuksessa olevat ensimmäisen ja toisen luokan oppilaat opiskelevat omassa lähikoulussaan. Valmistava opetus on osa muuta opetusta. Kun valmistava opetus päättyy, lapsi jatkaa samassa opetusryhmässä perusopetuksen oppilaana.

Näin haet 7–8-vuotiaalle suomenkielistä valmistavaa opetusta:

 1. Tarkista lapsen suomenkielinen lähikoulu

  Tarkista lähin suomenkielinen lähikoulu Palvelukartasta(Linkki johtaa ulkoiseen palveluun). Kirjoita hakukenttään kotiosoite.

 2. Täytä PDF-lomake

  Täytä PDF-hakulomake valmistavaan opetukseen. Jos tarvitset apua lomakkeen täyttämisessä ota yhteyttä rehtoriin. 

  PDF-hakulomake valmistavaan opetukseen(Linkki johtaa ulkoiseen palveluun)

 3. Toimita lomake kouluun

  Lähetä tai vie lomake suoraan lähikoulun rehtorille.

 4. Odota yhteydenottoa

  Odota yhteydenottoa koulusta. Koulu ottaa sinuun yhteyttä, kun hakemuksenne on käsitely.

9–16-vuotiaat oppilaat saavat valmistavaa opetusta omissa valmistavan opetuksen ryhmissään. Ryhmiä ei ole kaikissa kouluissa. Jokaiselle oppilaalle yritetään löytää ryhmä mahdollisimman läheltä omaa kotia tai hyvien kulkuyhteyksien päästä. Valmistavan opetuksen aikana oppilaat osallistuvat myös koulun muiden luokkien tunneille.  

Valmistavan opetuksen ryhmissä opiskellaan enimmäkseen suomen kieltä. Lisäksi opiskellaan muita oppiaineita.

Jos valmistavan opetuksen ryhmä ei ole oppilaan lähikoulussa, oppilas siirtyy omaan lähikouluunsa, kun valmistava opetus päättyy. Huoltaja voi myös hakea koulupaikkaa valmistavan opetuksen koulusta.

Näin haet 9–16-vuotiaalle suomenkielistä valmistavaa opetusta:

 1. Täytä sähköinen lomake

  Täytä sähköinen hakulomake valmistavaan opetukseen.

  Sähköinen hakulomake suomenkieliseen valmistavaan opetukseen 9–16-vuotiaille(Linkki johtaa ulkoiseen palveluun)

  Jos tarvitset apua lomakkeen täyttämisessä ota yhteyttä valmistavaopetus@hel.fi(Linkki avaa oletussähköpostiohjelman).

 2. Odota yhteydenottoa

  Koulusta ollaan sinuun yhteydessä, kun lapsi on saanut paikan. Tämä voi kestää ilmoittautumistilanteesta johtuen 1–5 viikkoa.

Ruotsinkielinen valmistava opetus

Ruotsin kielisessä valmistavassa opetuksessa 6-vuotiaat osallistuvat valmistavaan opetukseen esiopetuksessa, joka järjestetään yleensä päiväkodissa. Kouluikäisten, eli 7–16-vuotiaiden lasten ruotsinkielinen valmistava opetus järjestetään aina lapsen omassa lähikoulussa, joka määräytyy kotiosoitteen mukaan. Kun lapsi on ollut yhden vuoden valmistavan opetuksen luokalla, hän jatkaa ruotsinkielisellä luokalla omassa lähikoulussaan.

Suomessa lapset osallistuvat esiopetukseen vuotta ennen koulun aloittamista. Esiopetus kestää yhden vuoden. Esiopetuksessa annetaan myös valmistavaa opetusta. Se on osa muuta opetusta ja toimintaa. 

Kun Suomeen saapunut lapsi on täyttänyt tai täyttää tänä vuonna 6 vuotta, hän osallistuu esiopetukseen.  

Huomaathan, että valmistavaa opetusta ei voida tällä hetkellä tarjota yksityisessä esiopetuksessa.  

Näin haet 6-vuotiaalle ruotsinkielistä esiopetusta ja valmistavaa opetusta:

 1. Etsi esiopetusta tarjoava päiväkoti.

  Tarkista Palvelukartasta(Linkki johtaa ulkoiseen palveluun)esiopetusta tarjoavat päiväkodit. Voit hakea esiopetuspaikkaa lähialueeltasi tai toivoa sitä muualta.

 2. Ilmoita lapsesi esiopetukseen.

  Täytä ja tulosta hakemus esiopetukseen: Ansökan till förskoleundervisning (pdf ruotsiksi). Lähetä hakemus osoitteeseen: Varhaiskasvatuksen palveluohjaus, PL 51300, 00099 Helsingin kaupunki

  tai

  Jos sinulla on suomalainen henkilötunnus tai verkkopankkitunnukset, hae esiopetukseen Asti-asiointipalvelun (Linkki johtaa ulkoiseen palveluun) kautta.

 3. Ilmoita, että haluat hakea valmistavaa opetusta lapselle.

  Kun lapsesi on aloittanut esiopetuksen päiväkodissa, ilmoita päiväkodin henkilökunnalle, että haluat hakea lapsellesi valmistavaa opetusta.

  Huomaathan, että valmistavaa opetusta ei voida tällä hetkellä tarjota yksityisessä esiopetuksessa.

Näin haet 7–16-vuotiaalle ruotsinkielistä valmistavaa opetusta:

 1. Tarkista lapsen lähikoulu

  Tarkista lapsen ruotsinkielinen lähikoulu Palvelukartasta(Linkki johtaa ulkoiseen palveluun). Kirjoita hakukenttään kotiosoite. 

 2. Täytä hakulomake

  Täytä hakulomake koululla tai tilaa lomake Kasvatuksen ja koulutuksen toimialan palveluneuvonnasta. Jos tarvitset apua lomakkeen täyttämisessä ota yhteyttä rehtoriin. 

 3. Toimita lomake lähikoulun rehtorille

  Lähetä tai vie lomake suoraan lähikoulun rehtorille. 

 4. Odota yhteydenottoa

  Odota yhteydenottoa koulusta. Koulu ottaa sinuun yhteyttä, kun hakemuksenne on käsitelty.

Video: Valmistava opetus yläkoulussa

Tämä video kertoo Saqribin ja Sa'adin koulupäivästä valmistava opetuksen luokalla yläkoulussa. Tutustu videon kautta poikien koulupäivään!

Ryhmämuotoinen valmistava opetus yläkoulussa

Video: Oppilaiden tarinoita valmistavassa opetuksessa

Tällä videolla 20-vuotias Zainab ja 18-vuotias Mohamed kertovat, millaista oli tulla Suomeen valmistavaan opetukseen, ja miten vuosi valmistavan opetuksen luokalla auttoi heidät alkuun opinnoissa.

Valmistava opetus: Zainab ja Mohamed