Undersökningar gäller kultur- och fritidssektor

På denna sida hittar du anvisningar om hur du går till väga med ärenden gällande forskningstillstånd, om din undersökning eller ditt examensarbete gäller material eller personal inom Helsingfors stads kultur- och fritidssektor.

Så här ansöker du om forskningstillstånd hos kultur- och fritidssektorn

På denna sida hittar du anvisningar för hur du framskrider i ärenden kring forskningstillståndet, om din undersökning eller ditt slutarbete riktas till material eller personal inom Helsingfors stads kultur- och fritidssektor. I kultur- och fritidssektorn ingår fem servicehelheter: ungdomstjänsterna, idrottstjänsterna, bibliotekstjänsterna, kulturtjänsterna och sektorns förvaltning. I kulturtjänsterna ingår Stadsmuseet, HAM Helsingfors konstmuseum, stadsorkestern och stadens kulturcenter. Du kan bekanta dig med sektorn närmare på stadens webbplats.

Inom fostrans- och utbildningssektorn krävs ett tillstånd för alla undersökningar, lärdomsprov och utredningar där uppgifter angående sektorns kunder eller personal samlas in eller behandlas. Forskningstillstånd behövs också när uppgifterna är anonyma, det vill säga när de inte inkluderar personuppgifter.

Med hjälp av forskningstillståndet får sektorn information om vilka undersökningar om dess verksamhet, personal eller kunder som görs. När färdiga undersökningar tillställs sektorn kan forskningsrönen också utnyttjas.

Dessutom är det viktigt att kunna säkerställa integriteten för personer som är föremål för undersökningen när undersökningsmaterial samlas in, under forskningsarbetet och efter att undersökningen har avslutats.

Du behöver inget forskningstillstånd om du använder material om sektorn som publicerats som öppna data och är tillgängliga till exempel i tjänsten Helsinki Region Infoshare(Länk leder till extern tjänst).

Om du arbetar vid staden och gör undersökningen som tjänste- eller arbetsuppgift, behöver du inget forskningstillstånd. Tillstånd krävs dock om din undersökning ingår till exempel i dina studier.

Om du använder undersökningsmaterial som redan har publicerats, behöver du inget forskningstillstånd, men kom ihåg att hänvisa till de undersökningar du har använt enligt den vetenskapliga hänvisningspraxisen.

För att påskynda behandlingen av ansökan om forskningstillstånd kontakta redan i förväg den del av sektorn som din undersökning gäller. Du kan då komma överens i förväg om forskningsämnet, tidtabellen och vem som är din kontaktperson inom sektorn.

Forskningstillstånd söks med blanketten:

Ansökan om forskningstillstånd(Länk leder till extern tjänst) (DOCX)

Ifyllningsanvisningar för ansökan(Länk leder till extern tjänst) (PDF)

Säkerställ att ansökan innehåller alla nödvändiga uppgifter och bilagor innan du skickar den. Om ansökan är bristfällig eller bilagor saknas kommer handläggningen att bli fördröjd.

Lämna in ansökan om forskningstillstånd i god tid. Ansökningar om forskningstillstånd behandlas i ankomstordning, vanligen inom 4–6 veckor efter att ansökan inkommit. Om en personuppgift som hör till särskilda kategorier av personuppgifter (se dataskyddslagen 1050/2018(Länk leder till extern tjänst), 31 §) ska behandlas i undersökningen, kan handläggningstiden vara längre.

Kom ihåg att den som ansöker om forskningstillstånd förbinder sig att sätta sig in i kraven som lagstiftningen, särskilt EU:s allmänna dataskyddsförordning, ställer för behandlingen av personuppgifter samt sitt ansvar för lagenlig behandling av uppgifter.

Skicka ansökan om forskningstillstånd samt bilagorna till Helsingfors stads registratorskontor.

Vi rekommenderar att man använder registratorskontorets skyddade e-post securemail. Du loggar in på den skyddade e-posten med nätbankskoder: securemail(Länk leder till extern tjänst)

Du kan också skicka vanlig e-post till registratorskontoret på helsinki-kirjaamo@hel.fi(Länk öppnar standardprogram för e-post)

eller

Helsingfors stad, Registratorskontoret

Stadskansliet

PB 10, 00099 Helsingfors stad

Besöksadress: Stadshuset, Norra Esplanaden 11–13, 00170 Helsingfors

Helsingfors stadshus sett framifrån.

Helsingfors stads registratorskontor

Besöksadress:
Norra Esplanaden 11–13, 00170 Helsingfors
Öppettider:
Se detaljer