Öppen arbetsverksamhet

Öppen rehabiliterande arbetsverksamhet för arbetslösa och partiellt arbetsföra helsingforsare.

Den öppna arbetsverksamheten är avsedd för långtidsarbetslösa och partiellt arbetsföra helsingforsare.

Den öppna arbetsverksamheten är arbetsverksamhet i rehabiliteringssyfte på arbetsplatser inom den offentliga sektorn, till exempel i stadens parker eller inom fastighetsunderhållet.

Hos oss kan du prova på olika arbetsuppgifter och du erbjuds träning och stöd. Vårt mål är att stödja och uppmuntra dig och att kartlägga dina möjligheter. Du kan bli insiperad att börja studera eller bygga en bro tillbaka till arbetslivet.

Biträdande uppgifter erbjuds till exempel inom hemvården, i kaféer, inom renhållningen, den tekniska byggnads- och fastighetsskötseln och i parker. Det finns verksamhetsställen runt om i Helsingfors. Det är också möjligt att jobba på distans.

Vi skräddarsyr arbetsperioderna efter dina behov och din kapacitet. Hos oss jobbar man vanligen 2- 4 dagar i veckan, 4- 6 timmar per dag.

För arbetsverksamheten betalas ingen lön, men du kan ansöka om kostnadsersättning av FPA för varje arbetsdag. Arbetet påverkar inte arbetslöshetsersättningen eller utkomststödet.

Du kan delta i öppen arbetsverksamhet även om du inte har tidigare arbetserfarenhet eller utbildning. Under verksamheten kan du utöka dina färdigheter i äkta arbetsuppgifter och arbetsmiljöer.

Du får ett intyg över ditt deltagande som kan vara användbart när du söker jobb eller en studieplats.

Du får ta del av den öppna arbetsverksamheten till exempel via det regionala socialarbetet för vuxna och unga, barnskyddets eftervård, socialarbetet inom psykiatriska tjänster och missbrukartjänster samt Helsingfors sysselsättningstjänster. Om du har en egen kontaktperson, berätta att du är intresserad av öppen arbetsverksamhet. Hen styr dig vidare

Ring

Kontaktuppgifter till rehabiliteringshandledaren för stödgruppen för hemvård

Samtalets pris: gratis

Kontaktuppgifter till natur- och miljögruppernas rehabiliteringshandledare

Samtalets pris: gratis

Kontaktuppgifter till rehabiliteringshandledaren för byggnads- och fastighetsgrupper och rehabiliteringsarbete för fångar

Samtalets pris: gratis

Serviceställen

Kontor för öppen arbetsverksamhet

Adress: Silvervägen 6, 5. vån., 00440 Helsingfors