Rehabiliterande arbete för fångar

Det rehabiliterande arbetet för fångar har som syfte att rehabilitera fångar i Helsingfors som har förbundit sig till ett liv fritt från rusmedel och kriminalitet.

Det är frågan om arbetsverksamhet i syfte att stödja nykterhet och lagenlighet för sådana fångar som förbundit sig till detta samt att förbereda dem att återvända till samhället. Syftet är även att motarbeta att brott begås igen.

I det rehabiliterande fångarbetet ligger fokus i synnerhet på att hitta en plats i arbetslivet, på missbruksrehabilitering, boendetjänster och utveckling av boendefärdigheterna samt att få ordning på skulderna.

Du ansöker till det rehabiliterande fångarbetet via en intervju med specialhandledaren och rehabiliteringshandledaren i Sveaborgs fängelse.

Du som har godkänts för programmet placeras på Sveaborg. Här får du en introduktion i arbetet innan det egentliga rehabiliterande fångarbetet inleds.

Under den egentliga arbetsperioden arbetar du med renovering av byggnader eller utför annat motsvarande arbete inom den öppna arbetsverksamheten. Samtidigt deltar du i våra tjänster för missbrukare.

Efter din frigivning fortsätter dina sysselsättnings- och socialtjänster och fångarbetet fortsätter med lönesubvention.

Vi säkerställer att du får en bostad efter din frigivning.

Tjänsten är gratis. .

Serviceställen

Kontor för öppen arbetsverksamhet

Adress: Silvervägen 6, 5. vån., 00440 Helsingfors