Åtgärder i stadsförnyelseområdena

I stadsförnyelseområdena genomför vi exempelvis regionala evenemang, aktiviteter och invånartillställningar.

På den här sidan

Åtgärder i stadsförnyelseområdena

I stadsförnyelseområdena genomför vi exempelvis regionala evenemang, aktiviteter och invånartillställningar, såsom Nedre Malms evenemangspark och de kaffebordsdiskussioner som anordnas av stadslotsarna om ämnen som invånarna önskar. Vi förbättrar också tjänsterna, ökar trivsamheten och främjar kompletteringsbyggande. Vi samarbetar nära med lokala föreningar och aktörer. På den här sidan kan du ta del av helheten för varje stadsförnyelseområde.  

Det händer särskilt mycket i stadsförnyelseområdena under sommaren, ta del av sommarverksamheten.

Malm är en öppen, livfull och mångsidig stadsdel. Malmös starka gemenskapskänsla och historiska skikt återspeglas i invånarnas önskan att delta i utvecklingen av och tillväxten för området.  

Malm är helt unikt.  

Under 2024 genomför vi bland annat evenemang, förbättrar trivseln på torgområdena och förbättrar de lokala idrottstjänsterna i Malm. Ta del av åtgärderna nedan.  

Områdena och parkerna utvecklas mångsidigt i Malm. Vi bygger två parkbroar i Stickelbackaparken och fortsätter renoveringen av lekparken Filpus i Malm. Dessutom fortsätter vi att planera renoveringen av Nedre Malms park och Övre Malms torg och inleder förbygget av Beckfabrikskvarteren. Vi reparerar trappan vid Malms station.  

Länkar: 

Helsingforsmodellen med Malm i huvudrollen (på finska)(Länk leder till extern tjänst) 

Malmitalo (Länk leder till extern tjänst)

Ta del av sommarverksamheten 

Stadslots

Gemenskapshuset

Malmgård-Gamlas erbjuder ett fridfullt liv, bra tjänster och lysande möjligheter till rekreation. I området finns många parker, lokala idrottsplatser och lekplatser.  

Livlig stämning längs järnvägslinjen i Malmgård och Gamlas.  

Under 2024 är vi bland annat med om att ordna evenemang i Malmgård och Gamlas samt gemensam trädgårdsodling i Malmgård.  

Vi förbättrar belysningen vid Cittertorget och kring Malmgård station (södra och norra ingångarna). Vi förnyar muralerna i på Cittertorget i Gamlas. Vi inleder ombyggnaden av lekplatsen i Bagarstugeparken i Malmgård."  

Ta del av åtgärderna nedan: 

Delta i planeringen av Malmgårds bibliotek

Kauko-projektet(Länk leder till extern tjänst) (på finska) 

Du kanske är intresserad av:  

Stadslots

Mellungsby är en mångsidig, livlig och grönskande stadsdel. Här hittar du lysande möjligheter till friluftsliv och hobbyer samt stadskultur och evenemang.  

Urban närhet till naturen i Mellungsby.  

Under 2024 förbättrar vi exempelvis trivsamheten för stadsmiljön i Mellungsby och ökar antalet platser där barn och unga kan vistas. Ta del av åtgärderna nedan.  

 

Vi förbättrar säkerheten på torget i Gårdsbacka genom att förbättra belysningen i området och satsa på att göra den trivsammare genom placemaking. Vi kommer också att iståndsätta det populära stadsodlingsområdet i Kostiberget." Vi är i färd med att byggaGårdsbacka räddningsstation och båda kommer att färdigställas i slutet av året. Dessutom genomför Stadstrafik Ab en renovering av plattformsnivån på Gårdsbacka metrostation sommaren 2024. Utvecklingspotentialen för Gårdsbacka köpcentrum undersöks tillsammans med företagen i köpcentret och deras utvecklingspartner NCC Property Development Oy.  

Vi bygger en lokal idrottsplats i Stensböle, där det kommer att finnas banor för parkour, skejtboarding och sparkcykel.  

 

I Mellungsbacka reparerar vi metrobron och konstnärer skapar konst på byggplatsens staket. Vi bygger nybyggena Heka och Haso på Saariselkävägen. Vi bygger en lekplatsbyggnad i Mellungsbacka och slutför lekplatsens funktioner. I Mellungsbacka bygger vi det nya daghemmet Tunturi. Planeringen av spårvägen i Vanda framskrider och den framtida ändhållplatsen kommer att ligga nära Mellungsbacka metrostation. Målet är att en spårvagnslinje från Mellungsbacka till flygplatsen ska vara i drift vid decennieskiftet.   

Du kanske är intresserad av:  

Stadslos 

Stadens gemenskapshus

I Havsrastböle skapar den marina närnaturen en underbar miljö för boende, friluftsliv och rekreation.  Stadsförnyelsen medför en mängd nya boendemöjligheter i området i framtiden.    

Under 2024 genomför vi en arkitekttävling för det nya kvartershuset i Havsrastböle och förbättrar trivsamheten för torget i Havsrastböle tillsammans med invånarna.

Vi inleder ombyggnaden av Havsrastbölevägen och ombyggnaden av Stagparken.   

Vuotalo(Länk leder till extern tjänst)

Kuva Malminkartanosta Mätäjoen grillipaikalta.
Bild: Ville Lehvonen

Stadsförnyelsen under de senaste åren 

Under de senaste åren har vi vidtagit talrika åtgärder i stadsförnyelseområdena. Exempelvis har flera lekplatser och lokala idrottsplatser iståndsatts. Tillsammans med invånarna har vi förbättrat trivsamheten kring stationsområdena genom placemaking. Förra året fokuserade vi våra åtgärder särskilt på barnens och de ungas aktiviteter och på att förbättra deras känsla av trygghet.    

Beskrivningar av åtgärderna, exempelvis som dragspelsmeny:     

I tre års tid testade vi olika smarta vardagslösningar och genomförde smartstadsförsök tillsammans med Forum Virium Helsinki i projektet Fiksu kaupunki. Inom ramen för projektet hämtade vi cirka 20 försök med smartlösningar till stadsförnyelseområdena, och samarbetade med invånarna och företagen för att genomföra dem.  

Vi betonade teman som är kopplade till särdragen och utvecklingen för varje region. I Malmgård var fokus på stadsgrönska och tomma utrymmen, i Mellungsby på träbyggande och lösningar som uppmuntrar barn och unga till vistelse, och i Malm på belysning och användning av utomhusrum.  

Fiksu kaupunki (Länk leder till extern tjänst)

  

År 2023 deltog Helsingfors i den amerikanska Bloomberg Philanthropies-stiftelsens och Harvard-universitetets gemensamma utvecklingsprogram, i vilket vi sökte lösningar för att förbättra barnens och de ungas upplevelse av trygghet. I programmet strävade vi efter att hitta lösningar framför allt för förebyggande åtgärder, och metoder för att ingripa i problem tillsammans med olika yrkespersoner och lokala aktörer. Vi pilottestade åtgärderna i Gamlas år 2023.  

Under 2024 kommer vi att utvidga verksamhetsmodellen till att omfatta alla stadsförnyelseområden. 

Lasten ja nuorten turvallisuuden kokemus paranee yhteystyöllä(Länk leder till extern tjänst) (på finska) 

Helsingfors deltog i miljöministeriets Förortsprogram 2020–2022. Genom statens förvaltningsövergripande Förortsprogram stärktes den övergripande utvecklingen av förortsområden och förebyggdes regional segregation. Vi genomförde alla projekt i Förortsprogrammet i stadsförnyelseområdena.  

 

Åtgärder som vidtogs i Malm  

 • Förnyelse och förbättring av trivsamheten på Övre Malms torg, exempelvis  
 • Ombyggnad av gårdsområdet för lekplatsen Traktori, inklusive byte av lekredskapen, förnyelse av växtligheten, ytmaterialen och plaskdammen.    
 • Iståndsättning av fontänen i Nedre Malms park  

 

Åtgärder som vidtogs i Malmgård-Gamlas  

 • Förbättring av miljön kring tågstationerna i Malmgård och Gamlas  
 • Förnyelse och belysning av konditionstrappan i Malmgård  
 • Iståndsättande av lekplatsen Trumpetti  
 • Iståndsättande av lekplatsen Filpus  

 

Åtgärder som vidtogs i Mellungsbacka  

 • Iståndsättande av lekplatsen i Mellungsbacka  
 • Iståndsättande av invånarparken i Mellungsbacka  
 • Ombyggnad av frisbeegolfbanan i Stensböle  
 • Anläggning av en ny utomhusmotionsplats i rekreationsområdet norr om Mellunbackavägen   

 

Läs mer Förortsprogrammet 2020–2022 (Länk leder till extern tjänst) 

Vi genomför placemaking-verksamhet i alla stadsförnyelseområdena. Placemaking kunde kallas platsskapande på svenska. Det handlar om en metod för gemensam utveckling av stadsrum som syftar till att skapa mer funktionella och trivsamma stadsrum i samarbete med lokala invånare och aktörer. Som en del av försöken samlar vi in värdefulla användardrivna data om hur invånarna och övriga aktörer uppfattar de viktigaste stadsrummen i sina stadsdelar och vad de önskar få ut av dem i framtiden. Vi utnyttjar de insamlade uppgifterna för fortsatt planering. Vårt mål är att framtidens stadsrum bättre ska motsvara användarnas önskemål och behov.  

MALM  

Övre Malms torg  

Vi har utvecklat Övre Malms torg i samarbete med RaivioBumann Oy och med placemaking-metoder som en del av planeringen av torgets ombyggnad. Under sommarmånaderna tog vi fram vistelseplatser, grönska, småskaliga torgevenemang och torgförsäljning på torget. Under försöket har vi samlat in information från invånarna om hur de tillfälliga försöken och de mångsidigare evenemangen har förändrat stämningen på torget och vad Malmborna vill ha ut av ombyggnaden. Försöket fortsätter ännu under sommaren 2024 och även via VårStad-förslaget för torget kommer torgmiljön att förbättras enligt stadsbornas önskemål.  

 

Ta en titt på torgstämningen år 2022 här(Länk leder till extern tjänst):  

Övriga medialyft:  

Malm 

Sommarevenemang i Nedre Malms park  

Under 2022 och 2023 genomförde vi en evenemangssommar i Nedre Malms park. Parken levde upp när invånarna och besökare njöt av sommarevenemangen. Vi planerar en ombyggnad av parken och under evenemangsparken har vi samlat in information om hur parken fungerar som evenemangsplats och hur människor upplever parken när den är mer funktionell och livlig. Vårt mål är en fantastisk park för aktiv evenemangsanvändning och en unik attraktionsfaktor för Malm.  

GAMLAS  

Uppehållsrum för barn och unga på Cittertorget  

Sommaren 2023 skapade vi utifrån barnens önskemål ett uppehållsrum framför ungdomsgården på Cittertorget med Parkly Oy:s moduler. Rummet kan exempelvis användas för att äta matsäck, vänta på att ungdomsgården ska öppna och umgås med kompisar. Vi planerade utrymmet tillsammans med barn och unga. Det finns en leksakslåda i vistelserummet där man kan låna olika gårdsspel.    

Gemensam odling i Malmgård  

Sommaren 2023 växte en gemensam odling fram på den underutnyttjade gräsmattan vid Puustellis allaktivitetshus i Malmgård. Under försöket kunde invånarna avgiftsfritt boka en odlingslåda och odla de växter de önskade under sommaren. Företaget Blockgarden Oy som ansvarar för odlingen erbjöd veckovis trädgårdsrådgivning på plats och ordnade evenemang med stadsodlingstema. Säsongen kulminerade i en gemensam skördefest. Försöket genomfördes på begäran av invånarna. Under sommaren deltog ett nittiotal odlare, allt från lågstadieelever till åttioåringar och äldre. Odlingen kommer att fortsätta sommaren 2024.    

Läs artikeln i Helsingin Uutiset om den gemensamma odlingen här 

 

Placemaking i Malm

Ta en titt på experimenten som genomfördes i Malm 2022!

Placemaking i Malm sommar 2022

Sommarevenemang i Nedre Malms park