Malmgårds bibliotek får nya lokaler på det nya campuset Malmgårds hjärta 

I Pigparken i Malmgård planeras ett campus, Malmgårds hjärta, som kommer att omfatta ett gymnasium, en högstadieskola, en lågstadieskola, en förskola och ett verksamhetsställe för Helsingfors stadsbibliotek. Under sommaren 2024 får stadsborna delta i idékläckningen för och utformningen av Malmgårds biblioteks nybyggnad och bibliotekets framtida tjänster.
Under sommaren 2024 får invånarna, sammanslutningarna och samarbetspartnerna i Malmgård delta i planeringen av bibliotekets framtida tjänster och lokaler. Bild: Lille Santanen
Under sommaren 2024 får invånarna, sammanslutningarna och samarbetspartnerna i Malmgård delta i planeringen av bibliotekets framtida tjänster och lokaler. Bild: Lille Santanen

Planeringen av campuset Malmgårds hjärta framskrider. Byggnaden för lågstadieskolan Malminkartanon ala-asteen koulu vid Boställsplatsen totalrenoveras och utvidgas så att byggnaden utöver Malminkartano ala-asteen koulu kommer att omfatta gymnasiet för Apollon yhteiskoulu, en högstadieskola och en förskola.

Malmgårds bibliotek får en egen efterlängtad nybyggnad i campusområdet. Bibliotekets nuvarande lokaler betjänar inte de förändrade behoven och den mångformiga och växande användarkretsen i och med det nya campuset. Det renoverade biblioteket når invånarna och aktörerna i Malmgård och närområdena på ett mer omfattande och mångsidigare sätt än tidigare.  

Tjänsterna och lokalerna för barn, familjer och unga har en central roll i Malmgårds nya bibliotek. Målet är att det nya biblioteket bättre än tidigare når och välkomnar även seniorbefolkningen i området. Biblioteket betjänar invånarna på flera språk.  

I Malmgård råder det brist på offentliga utrymmen som invånare och sammanslutningar kan använda. I planeringen av det nya biblioteket vill man satsa på att möjliggöra och stödja gemenskap och frivillig verksamhet i området. Vid planeringen av biblioteket deltar även områdets kultur- och ungdomstjänster.  

Campusprojektet Malmgårds hjärta syftar i sin helhet också till att öka motions- och rekreationsmöjligheterna i området. Även biblioteket strävar efter att fullfölja detta mål med sina lokaler och tjänster.  

Under sommaren 2024 får invånarna, sammanslutningarna och samarbetspartnerna i Malmgård delta i planeringen av bibliotekets framtida tjänster och lokaler. Vi vill höra synpunkter även av potentiella bibliotekskunder – av dem som för närvarande inte är aktiva biblioteksbesökare. Vad skulle få dig att besöka biblioteket?  

Du kan berätta om dina synpunkter och önskemål om planeringen av biblioteket. Under sommaren engagerar staden invånarna och samarbetspartnerna i planeringen av biblioteket, till exempel med intervjuer. Bibliotekets viktigaste nuvarande och potentiella besökare och intressentgrupper, såsom barn och unga, får delta i idékläckningen för lokalerna och tjänsterna också i separata verkstäder.

Delta i planeringen av Malmgårds bibliotek(Länk leder till extern tjänst)

Preliminär tidplan för campusprojektet Malmgårds hjärta:  

  • Projektplanering av campuset, referensplanering och ändring av detaljplanen 6/2023–9/2025  
  • Hörande av invånare och intressentgrupper vid planeringen av nybyggnaden för Malmgårds bibliotek 5–9/2024  
  • Allmän planering och planering av genomförande av campuset 3/2025–7/2027  
  • Byggande 3/2026–6/2029  
  • Ibruktagande av biblioteket 8/29