Pääkaupunkiseudun yhteistyöryhmä

Pääkaupunkiseudun yhteistyöryhmä on Helsingin, Espoon, Vantaan ja Kauniaisten kaupunkien ylimmän virka- ja luottamushenkilöjohdon yhteistyöelin.

Yhteistyöryhmän toiminta perustuu Helsingin, Espoon, Vantaan ja Kauniaisten hyväksymään pääkaupunkiseudun yhteistyösopimukseen. Valtuustokaudella 2017–2021 uusittu sopimus on voimassa toistaiseksi.

Seudun yhteistyön tavoitteena on:

  • parantaa pääkaupunkiseudun kansainvälistä kilpailukykyä 
  • kehittää Helsingin seudun yhteistyötä ja metropolipolitiikkaa 
  • edistää yhteistä kansallisen tason edunvalvontaa 
  • edistää kaupunkien välistä yhteistyötä maankäytön, asumisen ja liikenteen kysymyksissä
  • parantaa ja tehostaa yhdessä kaupunkien palveluita 
  • koordinoida yhteisten yhteisöjen omistajaohjausta.

Yhteistyöryhmässä käsitellään keskeisiä yhteistyökysymyksiä. Puheenjohtajana toimii Helsingin pormestari. Työryhmä kokoontuu tarpeen mukaan, vähintään kaksi kertaa vuodessa.

Tutustu pääkaupunkiseudun yhteistyösopimukseen (pdf)

Katso pääkaupunkiseudun kaupunkien hallitusohjelmatavoitteet