Yhdenvertaisuus ja sukupuolten tasa-arvo

Haluamme Helsingin olevan hyvä kaupunki elää ja olla juuri sinulle. Sinulla on oikeus päästä palveluihin, osallistua kaupungin toimintaan ja tulla kunnioittavasti kohdatuksi riippumatta taustastasi tai henkilökohtaisista ominaisuuksistasi. Olemme sitoutuneet edistämään yhdenvertaisuutta, sukupuolten tasa-arvoa ja ihmisoikeuksia kaikessa toiminnassamme.

Edistämme yhdenvertaisuutta ja sukupuolten tasa-arvoa monin tavoin

Palveluillamme ja toiminnallamme on tärkeä merkitys kaupunkilaisten perus- ja ihmisoikeuksien toteutumisessa jokapäiväisessä arjessa. Edistämällä yhdenvertaisuutta ja sukupuolten tasa-arvoa pyrimme varmistamaan, että kaikki voivat hyötyä palveluistamme eikä kenenkään tarvitse pelätä syrjintää tai häirintää. Jokaisella työntekijällämme on tästä vastuu omassa toiminnassaan.

Erityisiä toimenpiteitä yhdenvertaisuuden ja sukupuolten tasa-arvon edistämiseksi olemme koonneet palvelujen ja henkilöstön tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnitelmiin, joita päivitämme vähintään valtuustokausittain. Yhdenvertaisuuden ja sukupuolten tasa-arvon näkökulma linkittyy vahvasti myös lukuisiin muihin ohjelmiimme, suunnitelmiimme ja linjauksiimme, kuten hyvinvointisuunnitelmaamme, esteettömyyslinjauksiimme ja osallisuusmalliimme.

Esteettömyysasiamies ja vammaisten helsinkiläisten osallisuuden asiantuntija

Kaupungin esteettömyysasiamies ja vammaisten helsinkiläisten osallisuuden asiantuntija antavat yleisluontoista neuvontaa ja ohjausta esteettömyyteen ja vammaisasioihin liittyen, mutta eivät käsittele yksilöasioita, kuten hakemuksia tai valituksia. 

Kaupungin esteettömyysasiamiehen yhteystiedot Helsinki kaikille -sivustolla (Linkki johtaa ulkoiseen palveluun)

Vammaisten helsinkiläisten osallisuuden asiantuntijan yhteystiedot 

Toimielimet

Kaupunginhallituksen asettama tasa-arvo- ja yhdenvertaisuustoimikunta (Linkki johtaa ulkoiseen palveluun)edistää, seuraa ja arvioi yhdenvertaisuuden ja sukupuolten tasa-arvon toteutumista palveluissamme ja toiminnassamme. Lakisääteiset vaikuttajatoimielimet vanhusneuvosto(Linkki johtaa ulkoiseen palveluun),vammaisneuvosto(Linkki johtaa ulkoiseen palveluun) ja nuorisoneuvosto(Linkki johtaa ulkoiseen palveluun) edistävät erityisesti oman viiteryhmänsä yhdenvertaisuutta ja osallisuutta.