Hyppää pääsisältöön

Yhdenvertaisuus ja sukupuolten tasa-arvo

Nuori sateenkaaripari kävelee käsi kädessä Rautatieaseman edessä
Haluamme Helsingin olevan hyvä kaupunki elää ja olla juuri sinulle. Sinulla on oikeus päästä palveluihin, osallistua kaupungin toimintaan ja tulla kunnioittavasti kohdatuksi riippumatta taustastasi tai henkilökohtaisista ominaisuuksistasi. Olemme sitoutuneet edistämään yhdenvertaisuutta, tasa-arvoa ja ihmisoikeuksia kaikessa toiminnassamme.

Edistämme yhdenvertaisuutta ja sukupuolten tasa-arvoa monin tavoin

Palveluillamme ja toiminnallamme on tärkeä merkitys kaupunkilaisten perus- ja ihmisoikeuksien toteutumisessa jokapäiväisessä arjessa. Edistämällä yhdenvertaisuutta ja sukupuolten tasa-arvoa pyrimme varmistamaan, että kaikki voivat hyötyä palveluistamme eikä kenenkään tarvitse pelätä syrjintää tai häirintää. Jokaisella työntekijällämme on tästä vastuu omassa toiminnassaan.

Erityisiä toimenpiteitä yhdenvertaisuuden ja sukupuolten tasa-arvon edistämiseksi olemme koonneet palvelujen ja henkilöstön tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnitelmiin, joita päivitämme vähintään valtuustokausittain. Yhdenvertaisuuden ja sukupuolten tasa-arvon näkökulma linkittyy vahvasti myös lukuisiin muihin ohjelmiimme, suunnitelmiimme ja linjauksiimme, kuten hyvinvointisuunnitelmaamme, esteettömyyslinjauksiimme ja osallisuusmalliimme.

Esteettömyysasiamies ja vammaisasiamies

Kaupungin esteettömyysasiamies ja vammaisasiamies antavat yleisluontoista neuvontaa ja ohjausta esteettömyyteen ja vammaisasioihin liittyen, mutta eivät käsittele yksilöasioita, kuten hakemuksia tai valituksia. 

Kaupungin esteettömyysasiamiehen yhteystiedot Helsinki kaikille -sivustolla 

Kaupungin vammaisasiamiehen yhteystiedot

Toimielimet

Kaupunginhallituksen asettama tasa-arvo- ja yhdenvertaisuustoimikunta edistää, seuraa ja arvioi yhdenvertaisuuden ja sukupuolten tasa-arvon toteutumista palveluissamme ja toiminnassamme. Lakisääteiset vaikuttajatoimielimet vanhusneuvosto, vammaisneuvosto ja nuorisoneuvosto edistävät erityisesti oman viiteryhmänsä yhdenvertaisuutta ja osallisuutta.