Tutkimusluvat

Onko mielessäsi tutkimusidea tai lopputyöaihe, joka liittyy Helsingin kaupunkiin? Haluaisitko käyttää kaupungin tietoaineistoja? Tältä sivulta löydät tarvitsemasi yhteystiedot sekä vinkkejä siihen, miten edetä tutkimustyösi kanssa.

Vinkkejä tutkimuksesi aloittamiseen

Tutustu kokoamiimme vinkkeihin ennen kuin aloitat tutkimustyösi. Helsingin kaupungin apu tutkimuksissa ja lopputöissä liittyy pääasiassa aineistojen luovutukseen ja tutkimusluvan myöntämiseen. Muissa kysymyksissä ja tutkimuksesi ohjauksessa sinua auttaa oma taustaorganisaatiosi. On tärkeää, että toimitat tutkimuslupahakemuksesi hyvissä ajoin. Tutkimuslupahakemukset käsitellään saapumisjärjestyksessä, tyypillisesti neljän viikon kuluessa saapumisesta.

Kaupungilta löytyy paljon julkisia ja avoimesti saatavilla olevia aineistoja, joita voit hyödyntää tutkimuksessasi:

Selvitä, onko tutkimuksesi toteutettavissa ilman uutta aineistonkeruuta, kuten haastatteluita tai tutkittavien seurantaa. Vaikka oman aineiston keruu on monesti hyvin mielenkiintoista, voivat haastattelututkimukset viedä paljon työaikaa sekä sinulta että haastateltavilta. 

Jos päädyt uuden aineiston keruuseen, ole yhteydessä siihen kaupungin toimipisteeseen (esim. päiväkoti tai palveluyksikkö), jota tutkimuksesi koskee. Näin varmistat, että sinulla on tutkimussisältöösi liittyvä yhteyshenkilö heti alusta lähtien siellä, missä tutkimuksesi toteutetaan.

Jos taas tutkimuksesi kohdistuu kahteen tai useampaan toimialaan, ole yhteydessä kaupunginkanslian tutkimuslupakäsittelijöihin, jotka ohjaavat hakemuksesi oikeaan osastoon tai yksikköön kaupungin sisällä: 

kanslia.tutkimusluvat@hel.fi(Linkki avaa oletussähköpostiohjelman)

Kun tutkimuksessa hyödynnetään Helsingin kaupungin aineistoja tai jos tutkimuksessa tehdään haastatteluita, tarvitaan tutkimukseen tekoon pääsääntöisesti tutkimuslupa. Tarkistathan toimialalta (ks. listaus alla) tutkimuslupaohjeisiin liittyvät tarkemmat ohjeet. 

Joissakin tapauksissa on myös mahdollista sopia tutkimuksesta toimeksiantosopimuksella tai muulla hankinta-  tai yhteistyösopimuksella. Jos tutkimuslupa vaaditaan, varaathan lupahakemuksen käsittelyyn aikaa 4–6 viikkoa. Ajoittain tutkimuslupakäsittelyssä on ruuhkaa ja lakisääteisten asioiden hoitaminen vie aikaa, mutta pyrimme olemaan mahdollisimman ripeitä.

Muistathan aina, tutkimuslupahakemus toimitetaan allekirjoitettuna ja liitteineen Helsingin kaupungin kirjaamoon helsinki.kirjaamo@hel.fi(Linkki avaa oletussähköpostiohjelman)Tutkimuslupahakemuksen asiakirjat ovat salassa pidettäviä, joten käytäthän suojattua sähköpostia: securemail.hel.fi. Securmailiin kirjaudutaan verkkopankkitunnuksilla. Lisätietoja suojatusta sähköpostista löydät kirjaamon sivuilta

Tutustu tutkimuslupiin

Tutkimusluvat ja -käytännöt vaihtelevat hieman kaupungin toimialojen sisällä. Tietoa näistä ja toimialakohtaiset yhteystiedot löydät alta.

Tarkemmat ohjeet ja tiedot löydät Kaskon tutkimusluvat -sivulta.

Yhteystiedot:

kasko.tutkimusluvat@hel.fi(Linkki avaa oletussähköpostiohjelman)

  • Puh. 09 310 78018

 

Tarkemmat ohjeet ja tiedot löydät Kympin tutkimusluvat -sivulta.

Yhteystiedot: 

  • Ole suoraan yhteydessä siihen palvelukokonaisuuteen/palveluun, jossa haluat toteuttaa tutkimuksesi.

Tarkemmat ohjeet ja tiedot löydät Kuvan tutkimusluvat -sivulta.

Yhteystiedot: Miikka Haimila, erityisasiantuntija

miikka.haimila@hel.fi(Linkki avaa oletussähköpostiohjelman)

  • Puh. 09 310 28739

 

Tarkemmat ohjeet ja tiedot löydät Soten tutkimusluvat -sivulta.

Yhteystiedot:

tutkimusluvat.sote@hel.fi(Linkki avaa oletussähköpostiohjelman)

  • Puh. 09 310 43444

 

Helsingin kaupungintalo edestä kuvattuna.

Helsingin kaupungin kirjaamo

Käyntiosoite:
Pohjoisesplanadi 11–13, 00170 Helsinki
Katso tarkemmat tiedot