Grundskolan Pasilan peruskoulu

Vår skola i Böle är en enhetlig grundskola med årskurserna 1-9. Skolans undervisningsspråk är finska.
Pasilan peruskoulu
Bild: Karo Pirkkalainen

Kontaktuppgifter

Savolaxgatan 2, 00520 Helsingfors
finska sami svenska
PB 52303, 00099 Helsingfors stad

Skolsekreterare
Ritva Nikkinen
+358 9 310 84449
ritva.nikkinen@hel.fi

Rektor
Maria Uutaniemi
+358 9 310 84410
maria.uutaniemi@hel.fi

Ansvarig rektor
Anna Murtomaa
+358 9 310 60094
anna.murtomaa@hel.fi

Läsåret 2023-2024

Språkstudier
engelska, franska, svenska
franska
svenska
spanska
Tvåspråkig undervisning
finska-nordsamiska
finska-svenska
Intensifierad undervisning
gymnastik

Tillgänglig: sal

Plats

Savolaxgatan 2, 00520 Helsingfors
Plats på kartan - Öppna kartan i större format(Länk leder till extern tjänst)