Grundskolan Pasilan peruskoulu

Vår skola i Böle är en enhetlig grundskola med årskurserna 1-9. Skolans undervisningsspråk är finska.
Pasilan peruskoulu
Bild: Karo Pirkkalainen

Kontaktuppgifter

Savolaxgatan 2, 00520 Helsingfors Visa plats på servicekartan
finska sami svenska
PB 52303, 00099 Helsingfors stad

Skolsekreterare
Ritva Nikkinen
+358 9 310 84449
ritva.nikkinen@hel.fi

Rektor
Maria Uutaniemi
+358 9 310 84410
maria.uutaniemi@hel.fi

Ansvarig rektor
Anna Murtomaa
+358 9 310 60094
anna.murtomaa@hel.fi

Ansvarig rektor
Toni Kortelainen
toni.kortelainen@hel.fi

Läsåret 2024-2025

Språkstudier

engelska, franska, svenska
engelska, spanska, franska, tyska
svenska
spanska, franska

Tvåspråkig undervisning

finska-nordsamiska
finska-svenska

Intensifierad undervisning

gymnastik

Tillgänglig: sal

Plats

Savolaxgatan 2, 00520 Helsingfors
Plats på kartan - Öppna kartan i större format(Länk leder till extern tjänst)