Ruotsin kielikylpyopetus

Ruotsin kielikylpy on menetelmä, jossa lapsi oppii ruotsia uutena kielenä kuulemalla ja käyttämällä sitä päiväkodissa ja koulussa. Kielikylpyohjelman tavoitteena on, että lapsi saavuttaa vahvan kielitaidon sekä ruotsin että suomen kielessä perusopetuksen loppuun mennessä.

Ruotsin kielikylpyopetus on tarkoitettu lapsille, jotka ovat aloittaneet kielikylpypolun päiväkodissa tai esiopetuksessa.

Kielikylpypolku alkaa päiväkodista ja jatkuu peruskoulun loppuun saakka. Helsingissä on tällä hetkellä seitsemän eri kielikylpypolkua, jotka on kuvattu alla olevaan kuvaan:

Millaista on ruotsin kielikylpyopetus?

Päiväkodissa ja esiopetuksessa opettajat ja kasvattajat puhuvat lapselle ainoastaan ruotsia. Peruskoulun ensimmäisillä luokilla kaikki opetus on ruotsiksi. Kolmannesta luokasta yhdeksänteen luokkaan 50–70 % opetuksesta on ruotsiksi.

Lue lisää Helsingin ruotsinkielisistä kielikylpypäiväkodeista ja kielikylvystä varhaiskasvatuksessa: Varhaiskasvatusta ruotsiksi: Helsingin kaupungin ruotsinkielinen kielikylpy

Miten ruotsin kielikylpyopetukseen pääsee?

Kielikylpyopetukseen otetaan ensisijaisesti ne oppilaat, jotka ovat aloittaneet kielikylvyn viimeistään esiopetuksessa. Muita oppilaita voidaan ottaa kielikylpyluokille vain jos paikkoja on vapaana ja jos lapsella on ikätasoaan vastaava ruotsin kielen taito.

Jos haluat lapsellesi paikan ruotsin kielikylpyopetuksesta, ota yhteyttä ruotsin kielikylpyä tarjoavaan kouluun ja tiedustele paikkatilannetta. Katso lista kielikylpykouluista sekä niiden yhteystiedot seuraavasta osiosta.

Mitkä Helsingin koulut tarjoavat ruotsinkielen kielikylpyopetusta?