Ruotsin kielikylpyopetus

Ruotsin kielikylpy on menetelmä, jossa lapsi oppii ruotsia uutena kielenä kuulemalla ja käyttämällä sitä päiväkodissa ja koulussa. Kielikylpyohjelman tavoitteena on, että lapsi saavuttaa vahvan kielitaidon sekä ruotsin että suomen kielessä perusopetuksen loppuun mennessä.

Kielikylpyohjelman tavoitteena on, että lapsi oppii itselleen uutta kieltä eli ruotsia päiväkodissa ja koulussa. Ohjelma on suunniteltu siten, että opinpolun alussa käytetään lähes ainoastaan ruotsia ja myöhempinä vuosina ruotsin kielen osuus vähenee, ja opetuksessa ja oppimisessa käytetään myös suomea. Lapsen kielitaito kehittyy vahvaksi molemmissa kielessä, kun lapsi kulkee koko opinpolkunsa perusopetuksen loppuun asti kielikylpyohjelmassa.

Voit lukea lisää kielikylpyohjelmasta varhaiskasvatuksen verkkosivuilta: Varhaiskasvatusta ruotsiksi: Helsingin kaupungin ruotsinkielinen kielikylpy

Paras aika aloittaa kielikylvyssä on sinä vuonna, kun lapsi täyttää neljä vuotta. Mukaan voi tulla myöhemminkin, mutta viimeistään esiopetuksen alkaessa. Ruotsin kielikylpyopetus on tarkoitettu siis lapsille, jotka ovat osallistuneet kielikylpyyn päiväkodissa. Kaikki lapset, jotka ovat kielikylpyesiopetusryhmässä saavat paikan kielikylpypolun mukaisesta koulusta. Huoltaja ottaa koulutulokkaan paikan kielikylpykoulussa vastaan Astissa (Linkki johtaa ulkoiseen palveluun)(Linkki johtaa ulkoiseen palveluun). Muissa tapauksissa kielikylvystä kiinnostuneet, voivat olla yhteydessä valitsemansa kielikylpykoulun rehtoriin.

Helsingin seitsemän kielikylpypolkua on kuvattuina alla olevassa kuvassa.

Kuvitettu taulukko kielikylpypoluista

Kielikylpykoulut