Hoppa till huvudinnehåll

Tillgänglighetsutlåtande

Tillgänglighetsutlåtandet beskriver hur denna webbtjänst följer lagen om tillhandahållande av digitala tjänster. Helsingfors stad ansvarar för webbtjänsten.

Som bäst pågår en förnyelse av Helsingfors stads webbplats hel.fi. Den blir klar stegvis åren 2021-2022.

Detta tillgänglighetsutlåtande gäller bara den förnyade delen av hel.fi. För tjänster som fungerar under andra domännamn, liksom också för den ännu icke förnyade delen av hel.fi, har egna tillgänglighetsutlåtanden uppgjorts.

Tillgänglighetens status på webbplatsen Hel.fi

Denna webbplats uppfyller de lagstadgade tillgänglighetskraven enligt WCAG 2.1-nivån AA med följande noterade brister.

Stadens mål

Helsingfors mål är att när det gäller digitala tjänster sträva efter minst AA-nivån eller bättre enligt WCAG-kriterierna.

Icke tillgängligt innehåll, upptäckta brister

Innehållet nedan uppfyller inte alla lagstadgade tillgänglighetskrav.

Webbplatsnavigering

 • Navigeringsmenyns öppningsknapp saknar tillgängligt namn när webbplatsen granskas i responsiv vy. (WCAG 4.1.2 Namn, roll, värde)
 • I navigeringsmenyerna ges hjälptekniken ingen beskrivning av vilket menyobjekt som motsvarar den öppna sidan, trots att samma information ges visuellt. (WCAG 1.3.1 Information och relationer)
 • Dragspelsknapparna som används i navigeringsmenyn ger ingen beskrivning till hjälptekniken om huruvida deras status är öppen eller stängd. (WCAG 4.1.2 Namn, roll, värde)
 • I den responsiva vyn förekommer flera tekniska brister i navigeringsmenyn i anslutning till användningen av hjälpmedel och tangentbord. (WCAG 2.4.3 Fokusordning, WCAG 4.1.2 Namn, roll, värde)
 • På webbplatsen finns länkar som saknar markering om att de leder till externa tjänster. (WCAG 3.2.4 Konsekvent identifiering)

Sökning av verksamhetsställen

 • I sökfunktionen för verksamhetsställen finns ett element som beskrivs som både länk och knapp för hjälpmedelstekniken (WCAG 3.2.4 Konsekvent identifiering).
 • I sökresultaten finns bilder som bara har en dekorativ roll, men som antingen a) inte är dolda för hjälpmedelstekniken eller b) inte har getts någon textmotsvarighet. (WCAG 1.1.1 Innehåll som inte är text)
 • I sökresultaten kan knappen ”Visa mer” visas. När man aktiverar knappen växer resultatlistan och knappen försvinner, men webbläsarens fokus flyttas inte på rätt sätt till början av resultaten. (WCAG 2.4.3 Fokusordning)
 • Sökningen av verksamhetsställen kan visa upp en laddningsanimation när sökningen tar längre tid. Hjälpmedelstekniken får inte information om att laddning pågår och att inga resultat har producerats än. (WCAG 4.1.3 Meddelanden om status)

Lämnande av webbplatsspecifik respons

Knapparna för delning på sociala medier (Email, Facebook, WhatsApp, Twitter) kan fokuseras med tangentbordet (när man förflyttar sig med tabbtangenten ett element i taget), men de kan inte aktiveras med tangentbordet. (WCAG 2.1.1 Tangentbord).

Inbäddade kartor

Tjänsten har inbäddade kartor som inte är tillgängliga. I fortsättningen är det meningen att de inbäddade kartorna ska döljas för hjälpteknik, eftersom den information som de erbjuder även finns i tillgänglig form. (WCAG 1.4.3 Kontrast (minimum), WCAG 1.4.11 Kontrast som inte rör text, WCAG 2.1.1 Tangentbord, WCAG 4.1.2 Namn, roll, värde)

Övriga

 • Länkarnas fokusindikator kan delvis framträda fel, när länkarna är placerade i grupper. (WCAG 2.4.7 Synligt fokus).
 • Webbplatsen har vissa kontrastfel. Till exempel är kontrasten mellan vissa texter och bakgrunden inte tillräcklig. (1.4.3 Kontrast)
 • Det finns engelskspråkigt innehåll på webbplatsen. Till exempel kan ett tillgängligt namn på fel språk förmedlas till hjälptekniken. (WCAG 3.1.2 Språk för del av sida)
 • Vissa rubriker saknar teknisk rubrikidentifiering. (WCAG 1.3.1 Information och relationer)
 • Webbplatsen har ikoner som saknar tillgängligt namn. (WCAG 4.1.2 Namn, roll, värde)
 • Webbplatsen har visuellt markerade delar som saknar teknisk strukturidentifiering (WCAG 1.3.1 Information och relationer)

Åtgärdande av brister

Vi strävar efter att åtgärda upptäckta tillgänglighetsbrister kontinuerligt. Allt eftersom bristerna åtgärdas uppdateras förteckningen över tillgänglighetsbrister i denna redogörelse. 

Hel.fi förnyas bit för bit

Helsingfors stads webbplats hel.fi förnyas stegvis åren 2021-2022. Under en övergångstid är både de gamla och de nya sidorna i bruk. Detta tillgänglighetsutlåtande gäller endast de förnyade delarna av webbplatsen. Tillgänglighetsutlåtandet för de gamla hel.fi -sidorna finns här.

Tillgänglighetskraven gäller inte alla innehåll

Tjänsten innehåller videor som saknar textning och syntolkning. Enligt lagen behöver videoinnehåll som publicerats före den 23 september 2020 inte retroaktivt göras tillgängligt eller tas ner från webbplatsen (WCAG 1.2.2., WCAG 1.2.5).

Tjänsten innehåller kartor som inte är tillgängliga för alla användare. Lagen kräver inte att kartinnehåll är tillgängliga, men de relevanta instruktionerna ska också anges till exempel i text.

Upptäckte du brister i tillgängligheten?

Vi strävar hela tiden efter at förbättra webbtjänstens tillgänglighet. Om du stöter på problem som inte beskrivs på den här sidan kan du anmäla dem till oss så gör vi vårt bästa för att åtgärda bristerna.

Du kan ge respons med det här webbformuläret (www.hel.fi/respons) eller skicka respons till adressen helsinki.palaute@hel.fi .

Genom responskanalen kan du också be om information i tillgängligt format om Hel.fi-webbplatsens innehåll.

Begäran om uppgifter i tillgänglig form

Om användaren upplever sig inte få webbplatsens innehåll i tillgänglig form, kan hen begära uppgifterna per e-post helsinki.palaute@hel.fi eller med responsformuläret på www.hel.fi/respons. Vi strävar efter att besvara förfrågningar inom en rimlig tid.

Tillgänglighetstillsyn

Regionförvaltningsverket i Södra Finland övervakar tillgänglighetskravens uppfyllande. Om du inte är nöjd med svaret du fått eller inte får något svar alls på två veckor kan du skicka respons till Regionförvaltningsverket i Södra Finland.

Regionförvaltningsverket i Södra Finland,
Enheten för tillgänglighetstillsyn
www.tillganglighetskrav.fi
saavutettavuus@avi.fi
Telefonnummer till växeln 0295 016 000

Kommunikationsavdelningens enhet för innehållsproduktion på Helsingfors stadskansli ansvarar för Hel.fi-webbplatsens tillgänglighetsutlåtande. Utlåtandet utarbetades 25.10.2021.