Bekanta dig med företagshälsovårdens affärsverk

Företagshälsan Helsingfors är Helsingfors stads egen företagshälsovård, vars uppgift är att svara för erbjudande av företagshälsovårdstjänster till stadens sektorer, affärsverk och till en del av dotterbolagen.

Företagshälsan Helsingfors verkar som affärsverk under stadsstyrelsen. Stadsfullmäktige och stadsstyrelsen godkänner företagshälsovårdens målsättningar. Affärsverket leds av direktören och verksamheten av en styrelse.

Cirka 120 yrkesutbildade arbetstagare arbetar vid företagshälsan. Företagshälsovårdare, företagsläkare, psykologer, fysioterapeuter och rehabiliteringsplanerare utgör ett mångprofessionellt team, som samarbetar med kunderna och erbjuder tjänster. Sjukvården fokuserar på vård av de sjukdomar som påverkar arbetsförmågan. Mottagningsskötare arbetar vid kundbetjäning och tidsbeställning.

Direktör Marko Karvinen och överläkare Eevamaija Tuovinen ansvarar för utveckling av projekt och företagshälsovårdens tjänster enligt kundernas behov. Ritva Teerimäki och Anne-Maj Candolin leder företagshälsovårdens enheter.