Forsknings- och utvecklingssamarbete

Social-, hälsovårds- och räddningssektorn i Helsingfors gör det möjligt för sin personal att utföra kliniska läkemedelsprövningar vid sina enheter. Sektorn öppnar även upp sina verksamheter för hälso- och välfärdsteknologiföretag samt innovationsorganisationer som utvecklings- och försöksmiljöer, liksom Helsingfors stad i allmänhet.

På den här sidan

Samarbete kring läkemedelsprövningar

Ett omfattande befolkningsunderlag och ett stort patientantal samt mångsidiga serviceenheter för primärvård och psykiatri erbjuder goda möjligheter till bland annat forskning inom folksjukdomar och läkemedelsbehandling av äldre.

Helsingfors har ingått ett ramavtal med HUCS-institutet om administrationen av kliniska läkemedelsprövningar.

HUCS-institutet

  • administrerar läkemedelsprövningar vid stadens enheter
  • ingår avtal med läkemedelsföretag
  • anställer läkare och forskningsskötare för prövningarna.

Klienterna och patienterna får själva välja om de vill delta i läkemedelsprövningarna eller inte.

HUCS-institutet(Länk leder till extern tjänst)

Utvecklings- och prövningssamarbete

Prövnings- och utvecklingsplattformsverksamheten ger utvecklare av lösningar inom hälso- och välfärdsbranschen en möjlighet att informera sig om vår sektors behov i samarbete med vår personal och våra klienter i vårt normala dagliga arbete.

Inom social-, hälsovårds- och räddningssektorn deltar Gustafsgårds och Kvarnbäckens seniorcenter, som erbjuder dagverksamhet och servicecentralverksamhet, i testning och användning av nya produkter och tekniska lösningar. Hemvården samt hemvårdens distanstjänster är också ett betydande utvecklingsområde. Inom hälsovårds- och missbrukartjänsterna är Fiskehamnens central för hälsa och välbefinnande ett av de centrala utvecklings- och prövningsplattformarna för företagssamarbete.

Inom social-, hälsovårds- och räddningssektorn finns även andra möjliga utvecklings- och prövningsmiljöer inom till exempel familje- och socialtjänsterna.

Vi väljer våra samarbetspartner och objekt från fall till fall.

Vi publicerar riktade begäran om information samt marknadskartläggningar. Vi organiserar även företagsdagar, där företag får möjlighet att presentera sig för våra experter. Därutöver ordnar vi öppna innovationsutmaningar, såsom de snabba försökens budrundor.

Mer information om öppna utmaningar och andra samarbetsmöjligheter (på finska)(Länk leder till extern tjänst)

Social-, hälsovårds- och räddningssektorns viktigaste uppgift är att skapa välbefinnande, hälsa och social trygghet för Helsingforsborna, därför är även utvecklings- och prövningsplattformsverksamheten behovsorienterad och dess genomförande är beroende av de tillgängliga personalresurserna.

Syftet med prövnings- och utvecklingsplattformen är att hjälpa företagens produktutvecklingsarbete. Social- och hälsovårdssektorns upphandlingar går separat via normal upphandlingspraxis.

Samarbete en del av alliansen Health Capital Helsinki

Health Capital Helsinki är en allians inom life science- och hälsoteknikbranscherna mellan Helsingfors stad, Helsingfors universitet, Aalto-universitetet och HNS. Alliansen utvecklar en innovations- och affärsverksamhetsmiljö som bygger på forskning. Målet är att göra huvudstadsregionen och Finland kända och till den bästa platsen i Norden för forskning, utveckling och affärsverksamhet.

Health Capital Helsinki(Länk leder till extern tjänst)