Social-, hälsovårds- och räddningssektorns förändringsprogram 2023–2026

Staten har ålagt Helsingfors, HUS och alla välfärdsområdena att bereda ett förändringsprogram för att balansera ekonomin.
Bild: Lille Santanen

Helsingfors social-, hälsovårds- och räddningssektor har berett ett förändringsprogram för åren 2023–2026. Social-, hälsovårds- och räddningsnämnden har beslutat om programmet våren 2023. 

Förändringsprogrammet för ekonomin hjälper oss att säkerställa att vi även i fortsättningen kan garantera goda social-, hälsovårds- och räddningstjänster för invånarna i Helsingfors. 

Syftet med förändringsprogrammet är att göra verksamheten mer effektiv och produktiv, samt att nå en bättre kostnadsnytta och lönsamhet i produktionen, utan att ge avkall på de tjänster som våra kunder behöver. 

Vårt förändringsprogram är indelat i fem teman: 

  1. Servicestruktur och ledarskap består av åtgärder genom vilka vi utvecklar bland annat processen för att bli kund och lättar på servicestrukturer från tunga och dyra vårdformer till enklare och proaktiva tjänster. 
  2. Ökning av inkomster och fastställande av serviceutbud genomförs genom intressebevakning, innebär en eventuell granskning av klientavgifter och innehållet i vårt serviceutbud samt genom att effektivt driva in avgifter. 
  3. Inom Lokaler och utveckling av servicenätet utvecklar vi funktionellt och ekonomiskt lyckade lösningar. 
  4. Upphandlingar och val av produktionssätt består av åtgärder genom vilka vi producerar våra tjänster på ett ändamålsenligt sätt. 
  5. Under temat Gemensamma behandlar vi anpassningsåtgärder för ekonomin som gäller hela sektorn samt åtgärder som är gemensamma för hela staden. 

Social-, hälsovårds- och räddningsnämnden behandlar den 12 och 19 december 2023 de åtgärder i förändringsprogrammet som planerats för 2024 i samband med behandlingen av verksamhetsplanen och resultatbudgeten för 2024.