Begäran om klientuppgifter

Du har rätt att få veta vilka uppgifter företagshälsans personalen har sparat om dig och hur dina uppgifter har använts. Du kan också be om rättelse av felaktiga uppgifter.

Be om egna uppgifter

Du har rätt att få uppgifter som rör dig själv. Dina rättigheter baseras på EU:s dataskyddsförordning och offentlighetslagen.

Du kan be om att få dina personuppgifter som Företagshälsa Helsingfors hanterar. Personuppgifter är exempelvis patientuppgifter. En begäran om uppgifter görs med en elektronisk blankett. Du ber om dina personuppgifter med stöd av EU:s allmänna dataskyddsförordning eller offentlighetslagen.

Logga in med bankkoder, mobilcertifikat eller certifikatkort. Förbered dig på att noga ange på blanketten vilka uppgifter, vilken tjänst inom social- och hälsovårdssektorn samt vilken tidsperiod du vill ha information om. Exakta uppgifter underlättar behandlingen av din förfrågan.

Be om insyn i personuppgifter (enligt EU:s dataskyddsförordning)(Länk leder till extern tjänst)(Länk leder till extern tjänst)

Be om dina egna personuppgifter (enligt offentlighetslagen)(Länk leder till extern tjänst)(Länk leder till extern tjänst)

Alternativt kan du fylla i och skriva ut blanketten och lämna in den vid Företagshälsa Helsingfors. Du måste styrka din identitet när du lämnar in blanketten.

Fyll och skriv ut blanketten Begäran om insyn i personuppgifter (pdf)

Fyll och skriv ut blanketten Begäran om uppgifter som gäller egna personuppgifter (pdf) (på finska) 
 

Du har rätt att veta vem som har behandlat dina personuppgifter och vem de har lämnats ut till. Du kan även be om en utredning om varför dina uppgifter har använts.

Du får logguppgifter från de senaste två åren. Du har inte rätt att få logguppgifter som är äldre än två år utan särskild orsak.

Logga in på den elektroniska blanketten med bankkoder, mobilcertifikat eller certifikatkort. Förbered dig på att noggrant ange på blanketten för vilken tidsperiod och från vilken tjänst du vill ha logguppgifter. 

Be om logguppgifter (på finska)(Länk leder till extern tjänst)(Länk leder till extern tjänst)

Alternativt kan du fylla i och skriva ut blanketten och lämna in den vid Företagshälsa Helsingfors. Du måste styrka din identitet när du lämnar in blanketten.

Fyll i och skriv ut blanketten Begäran om logguppgifter (pdf)

Företagshälsovårdspersonal har en skyldighet att registrera vissa uppgifter i samband med en tjänst. Du kan be om att dina uppgifter korrigeras om de är felaktiga eller otillräckliga.

Logga in på den elektroniska blanketten med bankkoder, mobilcertifikat eller certifikatkort. Förbered dig på att noggrant ange på blanketten vilka uppgifter du vill att ska rättas och på vilket sätt. Du kan exempelvis bifoga en skärmdump på uppgiften som ska korrigeras.

Be omrättelse av personuppgifter(Länk leder till extern tjänst)(Länk leder till extern tjänst)

Alternativt kan du fylla i och skriva ut blanketten och lämna in den vid Företagshälsa Helsingfors. Du måste styrka din identitet när du lämnar in blanketten.

Fyll i och skriv ut blanketten Begäran om rättelse av personuppgifter (pdf)