Företagshälsa

Företagshälsan Helsingfors svarar för tjänster som berör Helsingfors stads arbetstagares hälso- och arbetsvälbefinnande.

På den här sidan

Kaksi lääkäriä keskustelee terveysaseman vastaanottohuoneessa.
Bild: Sakari Röyskö

Företagshälsans öppettider

Helsingegatans företagshälsostation betjänar dig må-to kl. 7.30–16 och fr kl. 7.30–15. Laboratoriet och röntgen betjänar måndag-fredag kl. 7.30 – 15. Laboratoriet har tidsbeställning.

Se kontaktuppgifter

Kontakta företagshälsan

Chatta med en sjukskötare

Chatten har öppet vardagar kl. 8–14.

Gå till E-tjänster(Länk leder till extern tjänst)

Ring

Telefontjänsten har öppet må–fr kl. 8–15.

Ring 09 310 54100(Link startar ett telefonsamtal)

Bekanta dig med företagshälsovårdens affärsverk

Företagshälsan Helsingfors är Helsingfors stads egen företagshälsovård, vars uppgift är att svara för erbjudande av företagshälsovårdstjänster till stadens sektorer, affärsverk och till en del av dotterbolagen. 

Företagshälsan Helsingfors verkar som affärsverk under stadsstyrelsen. Stadsfullmäktige och stadsstyrelsen godkänner företagshälsovårdens målsättningar. Affärsverket leds av direktören och verksamheten av en styrelse.

Cirka 120 yrkesutbildade arbetstagare arbetar vid företagshälsan. Företagshälsovårdare, företagsläkare, psykologer, fysioterapeuter och rehabiliteringsplanerare utgör ett mångprofessionellt team, som samarbetar med kunderna och erbjuder tjänster. Sjukvården fokuserar på vård av de sjukdomar som påverkar arbetsförmågan. Mottagningsskötare arbetar vid kundbetjäning och tidsbeställning.

Direktör Marko Karvinen och överläkare Eevamaija Tuovinen ansvarar för utveckling av projekt och företagshälsovårdens tjänster enligt kundernas behov.

Företagshälsan Helsingfors faktureringsadress

​​Nätfakturaadress        
BW00370201256616
Förmedlarkod 
BAWCFI22


Helsingfors stad / Företagshälsan Helsingfors 
PL 5627          
00099 Helsingfors stad    


​FO-nummer 0201256-6