Avoimet paikkatiedot

Suurin osa Helsingin kaupungin kaupunkiympäristön toimialan ylläpitämistä kartta- ja paikkatietoaineistoista on avattu avoimeen käyttöön. Avoimella datalla tarkoitetaan julkishallinnolle, yrityksille, organisaatioille ja yksityishenkilöille kertynyttä informaatiota tai dataa, joka on avattu maksuttomaan ja ilmaiseen käyttöön. 

Tällä sivulla

Avoimen paikkatiedon käyttö ja ohjeet

Kaupunkimittauspalvelut ylläpitää rajapintapalveluja ja julkaisee avoimen datan aineistot pääsääntöisesti avoimien, standardoitujen paikkatietorajapintapalvelujen kautta. Aineistot päivittyvät joka arkipäivä ja ovat joko Helsingin tai pääkaupunkiseudun laajuisia. Kaupunkimittauspalvelut on suurin aineistontuottaja, mutta palvelusta on saatavissa myös muita kaupunkiympäristön toimialan aineistoja. Jotkin aineistot ovat rakenteensa vuoksi vain tiedostomuotoisena saatavissa joko tältä sivulta tai ladattavissa karttapalvelusta (esim. maastomalli). Aineistojen jakelutavoista on tietoa paikkatietohakemistossa.

Helsingin kaupungin käyttämä koordinaattijärjestelmä on ETRS-GK25 (EPSG:3879) ja korkeusjärjestelmä N2000. Tiedostomuotoiset aineistot on tuotettu kaupungin järjestelmässä, mutta rajapintapalveluissa aineistoja voi pyytää kaikissa palvelujen tukemissa koordinaattijärjestelmissä, joita on kymmeniä.

Kaupunkimittauspalvelut tekevät asiakkuussopimuksen, kun rajapintapalvelun käyttö on jatkuvaa ja laajamittaista. Asiakas saa tällöin palvelutakuun ja tukea palvelun käyttöönottoon. Asiakkuus myös mahdollistaa yhteydenpidon kaupunkimittauspalveluiden ja asiakkaan välillä esimerkiksi virhetilanteissa. Ole yhteydessä kaupunkimittauspalveluihin, jos liität rajapintapalvelun osaksi verkkopalvelua.

Avoimiin paikkatietoaineistoihin voi helpoiten tutustua selailemalla niitä kaupungin karttapalvelusta, johon on integroitu Helsingin kaupungin paikkatietohakemisto. Hakemistoa voi myös sinällään selailla. Kaikki aineistot ovat myös kuvattu Helsinki Region Infoshare (HRI)-datakatalogiin. HRI on Helsingin, Espoon, Vantaan ja Kauniaisten kaupunkien yhteinen avoimen datan palvelu. HRI-palvelusta löytyy myös paljon muuta koko pääkaupunkiseutua ja Helsingin seutua koskevaa tietoa kaikkien vapaasti ja maksutta hyödynnettäväksi.

Käyttöohjeita ja vinkkejä aineistojen käyttöön esimerkiksi paikkatieto-ohjelmissa löydät myös oheisesta aloittelijan paikkatieto-oppaasta (Helsingin kaupunki). Eri rajapintapalveluille on myös omat käyttöohjeensa kunkin palvelun kohdalla.

Aloittelijan paikkatieto-opas (pdf)(Linkki johtaa ulkoiseen palveluun)

Kaupunkimittauspalvelut on julkaissut aineistot seuraavan lisenssin mukaisesti, ellei aineiston yhteydessä mainita toisin:
Kartta- ja paikkatietoaineisto, joiden tekijänä on Helsingin kaupunki, kaupunkiympäristön toimialan kaupunkimittauspalvelut, on lisensoitu Creative Commons Nimeä 4.0 Kansainvälinen (Linkki johtaa ulkoiseen palveluun)-lisenssillä. Aineistoa käytettäessä on noudatettava tämän lisenssin mukaisia käyttöehtoja. Merkitse aineistoon siis esimerkiksi: Data ja kartat (c) Helsingin kaupunki, kaupunkimittauspalvelut.

Paikkatietorajapintapalvelut

Tiedostojakelu

Historialliset opaskartat vuosilta 1940, 1952, 1962 ja 1999

11.10.2019 
Tiedostolataus: zip(Linkki johtaa ulkoiseen palveluun)
Kuvaus Helsingin paikkatietohakemistossa(Linkki johtaa ulkoiseen palveluun)
Tiedostomuodot: TIF (ETRS-GK25; EPSG:3879)  
Kuvaus (pdf(Linkki johtaa ulkoiseen palveluun))  

Historialliset asemakaavakartat vuosilta 1820, 1838 ja 1878

11.10.2019 
Tiedostolataus: zip(Linkki johtaa ulkoiseen palveluun)
Kuvaus Helsingin paikkatietohakemistossa(Linkki johtaa ulkoiseen palveluun)
Tiedostomuodot: TIF (ETRS-GK25; EPSG:3879)
Kuvaus (pdf(Linkki johtaa ulkoiseen palveluun))  

Pääkaupunkiseudun avoin äänestysaluejako eri vuosilta

18.1.2024
Tiedostolataus: zip(Linkki johtaa ulkoiseen palveluun)
Kuvaus Helsingin paikkatietohakemistossa(Linkki johtaa ulkoiseen palveluun)
Tiedostomuodot: Tab, Shape, GeoPackage (ETRS-GK25; EPSG:3879)
Kuvaus (pdf(Linkki johtaa ulkoiseen palveluun)

10.3.2023
Tiedostolataus: zip(Linkki johtaa ulkoiseen palveluun)
Kuvaus Helsingin paikkatietohakemistossa(Linkki johtaa ulkoiseen palveluun)
Tiedostomuodot: Tab, Shape, GeoPackage (ETRS-GK25; EPSG:3879)
Kuvaus (pdf(Linkki johtaa ulkoiseen palveluun)

10.6.2021 
Tiedostolataus: zip(Linkki johtaa ulkoiseen palveluun)
Kuvaus Helsingin paikkatietohakemistossa(Linkki johtaa ulkoiseen palveluun)
Tiedostomuodot: Tab, Shape, GeoPackage (ETRS-GK25; EPSG:3879)
Kuvaus (pdf(Linkki johtaa ulkoiseen palveluun))  

20.3.2019 
Tiedostolataus: zip(Linkki johtaa ulkoiseen palveluun)
Kuvaus Helsingin paikkatietohakemistossa(Linkki johtaa ulkoiseen palveluun)
Tiedostomuodot: Tab, Shape, GeoPackage (ETRS-GK25; EPSG:3879), KML (WGS84; EPSG:4326)
Kuvaus (pdf(Linkki johtaa ulkoiseen palveluun))  

8.12.2017 
Tiedostolataus: zip(Linkki johtaa ulkoiseen palveluun)
Kuvaus Helsingin paikkatietohakemistossa(Linkki johtaa ulkoiseen palveluun)
Tiedostomuodot: Tab, Shape, GeoPackage (ETRS-GK25; EPSG:3879), KML (WGS84; EPSG:4326)
Kuvaus (pdf(Linkki johtaa ulkoiseen palveluun))  

6.3.2017 
Tiedostolataus: zip(Linkki johtaa ulkoiseen palveluun)
Kuvaus Helsingin paikkatietohakemistossa(Linkki johtaa ulkoiseen palveluun)
Tiedostomuodot: Tab, Shape, GeoPackage (ETRS-GK25; EPSG:3879), KML (WGS84; EPSG:4326)
Kuvaus (pdf(Linkki johtaa ulkoiseen palveluun))  

Helsingin piirialuejako eri vuosilta  

15.1.2021 
Tiedostolataus: Tab-tiedosto, zip(Linkki johtaa ulkoiseen palveluun) 
GeoPackage-tiedosto, zip(Linkki johtaa ulkoiseen palveluun)   
Kuvaus Helsingin paikkatietohakemistossa(Linkki johtaa ulkoiseen palveluun)
Tiedostomuodot: MapInfo tab, GeoPackage (ETRS-GK25; EPSG:3879)
Kuvaus (pdf(Linkki johtaa ulkoiseen palveluun)).  

Helsingin opaskartta


2.9.2022 
Tiedostolataus: 
2022 kartta, zip-tiedosto(Linkki johtaa ulkoiseen palveluun) 
Kuvaus Helsingin paikkatietohakemistossa(Linkki johtaa ulkoiseen palveluun)
Tiedostomuodot: TIF sekä kordinaatistoon asemointitiedostot (ETRS-GK25; EPSG:3879).
Kuvaus (pdf(Linkki johtaa ulkoiseen palveluun)). 
Opaskartta saatavilla myös avoimien karttarajapintojen kautta.    

Pääkaupunkiseudun opaskartta   

30.3.2021   
Tiedostolataus: 2020 kartta, zip-tiedosto(Linkki johtaa ulkoiseen palveluun)
Kuvaus Helsingin paikkatietohakemistossa(Linkki johtaa ulkoiseen palveluun).   
Tiedostomuodot: TIF sekä kordinaatistoon asemointitiedostot (ETRS-GK25; EPSG:3879).
Kuvaus (pdf(Linkki johtaa ulkoiseen palveluun)). 
PKS opaskartta saatavilla myös karttarajapintojen kautta.

Helsingin yleiskartta eri tarkkuuksilla (8M, 16M, 32M)   

1.3.2022 
Tiedostolataus: TIF, zip(Linkki johtaa ulkoiseen palveluun) 
Kuvaus Helsingin paikkatietohakemistossa(Linkki johtaa ulkoiseen palveluun)
Tiedostomuodot: TIF sekä kordinaatistoon asemointitiedostot (ETRS-GK25; EPSG:3879).
Kuvaus (pdf(Linkki johtaa ulkoiseen palveluun)). 
Yleiskartta saatavilla myös karttarajapintojen kautta. 

Pääkaupunkiseudun yleiskartta eri tarkkuuksilla (8M, 16M, 32M) 

  1.3.2022  
Tiedostolataus:  TIF, zip(Linkki johtaa ulkoiseen palveluun) 
Kuvaus Helsingin paikkatietohakemistossa(Linkki johtaa ulkoiseen palveluun)
Tiedostomuodot: TIF sekä kordinaatistoon asemointitiedostot (ETRS-GK25; EPSG:3879).
Kuvaus (pdf(Linkki johtaa ulkoiseen palveluun)).
Yleiskartta saatavilla myös karttarajapintojen kautta.  

Helsingin laserkeilausaineistot

Aineisto ladattavissa Helsingin karttapalvelussa(Linkki johtaa ulkoiseen palveluun) (kts. Laserkeilausaineistot).  
Kuvaus Helsingin paikkatietohakemistossa(Linkki johtaa ulkoiseen palveluun).
Tiedostomuodot: Laz (ETRS-GK25; EPSG:3879).  
Kuvaus (2017 pdf(Linkki johtaa ulkoiseen palveluun)), (2021 pdf(Linkki johtaa ulkoiseen palveluun)). 

Helsingin maastomalliaineistot

Aineisto ladattavissa Helsingin karttapalvelussa(Linkki johtaa ulkoiseen palveluun)  (kts. Maastomalliaineistot). 
Kuvaus Helsingin paikkatietohakemistossa(Linkki johtaa ulkoiseen palveluun).
Tiedostomuodot: Xyz (ETRS-GK25; EPSG:3879).  

Seutukartta 

19.3.2024 
Tiedostolataus: Tab-tiedosto, zip(Linkki johtaa ulkoiseen palveluun)   
Kuvaus Helsingin paikkatietohakemistossa(Linkki johtaa ulkoiseen palveluun)
Tiedostomuodot: MapInfo tab (ETRS-GK25; EPSG:3879)
Kuvaus (pdf(Linkki johtaa ulkoiseen palveluun)