Tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnitelmat 2022-2025

Olemme koonneet toimenpiteitä yhdenvertaisuuden ja sukupuolten tasa-arvon edistämiseksi kahteen kaupunkitasoiseen suunnitelmaan. Toisessa niistä keskiössä ovat kaupungin asukkaat ja toisessa henkilöstö.

Palvelujen tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnitelma 2022-2025

Suunnitelmaan on koottu lähes 100 toimenpidettä, joiden tavoitteena on edistää palveluidemme ja toimintamme yhdenvertaisuutta ja tasa-arvoa. Suunnitelman ohjaavia periaatteita ovat intersektionaalisuus, normitietoisuus, osallisuus ja saavutettavuus. Suunnitelma vahvistaa taustoiltaan ja ominaisuuksiltaan moninaisten helsinkiläisten oikeuksien toteutumista arjessa. 

Tutustu palvelujen tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnitelmaan 2022-2025 (pdf)(Linkki johtaa ulkoiseen palveluun)

Suunnitelman toimeenpanosta on laadittu väliraportti(Linkki johtaa ulkoiseen palveluun) syyskaudella 2023.

Henkilöstön tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnitelma 2022-2025

Henkilöstömme tasa-arvon ja yhdenvertaisuuden edistämisen kaupunkitasoiset toimenpiteet on koottu omaan erilliseen suunnitelmaansa. Suunnitelma käsittelee esimerkiksi rekrytointiin, palkkaan ja työuriin liittyviä asioita. Suunnitelmassa on kuusi painopistealuetta, joihin kuuluvat esimerkiksi monimuotoisen rekrytoinnin kehittäminen ja tasa-arvoisen palkkauksen ja työurien edistäminen.

Tutustu henkilöstön tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnitelmaan 2022-2025 (pdf)(Linkki johtaa ulkoiseen palveluun)