Lov och arbetstider i skolorna och läroanstalterna

På den här sidan finns Helsingfors stads svensk- och finskspråkiga skolors och läronanstalters lov och arbetstider. Närmare uppgifter om när terminen inleds finns på skolornas och läroanstalternas egna webbsidor.

Läsåret 2023–2024

Stadens grundskolor och gymnasier

 • Höstterminen 10.8.2023 (tor) - 22.12.2023 (fre)
  • Höstlovet 16.10.2023 (mån) - 20.10.2023 (fre)
  • Jullovet 23.12.2023 (lör) - 7.1.2024 (sön)
 • Vårterminen 8.1.2024 (mån) - 1.6.2024 (lör)
  • Sportlovet 19.2.2024 (mån) - 23.2.2024 (fre)

Förskoleundervisningen följer ovannämnda jobb- och lovtider med undantag för verksamhetsåret 2023-2024 då förskoleundervisningen slutar fredagen 31.5.2024.

Linjen för vuxenstudier vid Tölö gymnasium

 • Höstterminen 28.8.2023 (mån) – 21.12.2023 (tors)
  • Höstlovet 16.10.2023 (mån) – 20.10.2023 (fre)
  • Jullovet 22.12.2023 (fre) – 7.1.2024 (sön)
 • Vårterminen 8.1.2024 (mån) – 30.5.2024 (tors)
  • Sportlovet 19.2.2024 (mån) – 23.2.2024 (fre)
  • Påsklovet 28.3.2023 (tors) – 1.4.2023 (mån)

Ingen undervisning på fredagar.

Läsåret 2024–2025

Lov och arbetstiderna för läsåret 2024–2025 uppdateras på denna sida när fostrans- och utbildningsnämndens svenska och finska sektion har fattat ett beslut om ärendet. Beslutet fattas vanligtvis på mötet i november.