Lov och arbetstider i skolorna och läroanstalterna

På den här sidan finns Helsingfors stads svensk- och finskspråkiga skolors och läronanstalters lov och arbetstider. Närmare uppgifter om när terminen inleds finns på skolornas och läroanstalternas egna webbsidor.

Läsåret 2023–2024

Stadens grundskolor och gymnasier

 • Höstterminen 10.8.2023 (tor) - 22.12.2023 (fre)
  • Höstlovet 16.10.2023 (mån) - 20.10.2023 (fre)
  • Jullovet 23.12.2023 (lör) - 7.1.2024 (sön)
 • Vårterminen 8.1.2024 (mån) - 1.6.2024 (lör)
  • Sportlovet 19.2.2024 (mån) - 23.2.2024 (fre)

Förskoleundervisningen följer ovannämnda jobb- och lovtider med undantag för verksamhetsåret 2023-2024 då förskoleundervisningen slutar fredagen 31.5.2024.

Linjen för vuxenstudier vid Tölö gymnasium

 • Höstterminen 28.8.2023 (mån) – 21.12.2023 (tors)
  • Höstlovet 16.10.2023 (mån) – 20.10.2023 (fre)
  • Jullovet 22.12.2023 (fre) – 7.1.2024 (sön)
 • Vårterminen 8.1.2024 (mån) – 30.5.2024 (tors)
  • Sportlovet 19.2.2024 (mån) – 23.2.2024 (fre)
  • Påsklovet 28.3.2023 (tors) – 1.4.2023 (mån)

Ingen undervisning på fredagar.

Läsåret 2024–2025

Stadens grundskolor och gymnasier

 • Höstterminen 8.8.2024 (tor) - 20.12.2024 (fre)
  • Höstlovet 14.10.2024 (mån) - 18.10.2024 (fre)
  • Jullovet 21.12.2024 (lör) - 6.1.2025 (mån)
 • Vårterminen 7.1.2025 (tis) – 31.5.2025 (lör)
  • Sportlovet 17.2.2025 (mån) - 21.2.2025 (fre)

Förskoleundervisningen följer ovannämnda jobb- och lovtider med undantag för verksamhetsåret 2023–2024 då förskoleundervisningen slutar fredagen 30.5.2024.

Sektionen ger rektorerna befogenhet att besluta om en avvikelse (en enda dag) under läsårets gång, utom i fråga om datum för skolstarten, datum för vårterminsstarten och givetvis i fråga om den lagstadgade tidpunkten för när skolarbetet avslutas. Avvikelsen får ändå inte förorsaka extra kostnader för staden.

Linjen för vuxenstudier vid Tölö gymnasium

 • Höstterminen 26.8.2024 (mån) – 19.12.2024 (tor)
  • Höstlovet 14.10.2024 (mån) – 18.10.2024 (fre)
  • Jullovet 20.12.2024 (fre) – 6.1.2025 (mån)
 • Vårterminen 7.1.2025 (tis) – 28.5.2025 (tor)
  • Sportlovet 17.2.2025 (mån) – 21.2.2025 (fre)

Ingen undervisning på fredagar.