Opiskelu peruskoulussa

Tarjoamme lapsille ja nuorille turvallisen ja innostavan opinpolun. Kouluissamme opiskellaan tulevaisuudessa tarvittavia taitoja yksin ja yhdessä toimien. Oppiminen on tavoitteiden asettamista, aktiivista tekemistä, ajattelua, suunnittelua, tutkimista ja tavoitteiden saavuttamisen arviointia.

Opetussuunnitelma, oppiaineet ja arviointi

Opetussuunnitelma ohjaa koulun toimintaa, opetusta ja oppimista. Opetussuunnitelma kertoo myös oppimisen tavoitteet, oppiaineiden keskeiset sisällöt sekä arvioinnin perusteet. Helsingin kaupungin koulujen opetussuunnitelmat pohjautuvat valtakunnallisiin perusteisiin ja Helsingin paikallisiin painotuksiin.

Lue lisää opetussuunnitelmasta, oppiaineista ja arvioinnista

Oppiminen ja opetus Helsingissä

Millaista opiskelu ja opetus on peruskoulussa tänä päivänä? Mitä tarkoittaa ilmiöpohjainen oppiminen, inkluusio, yhteisopettajuus tai kielitietoinen opetus? Sukella koulujemme ja oppimisen arkeen!

Lue lisää oppimisesta ja opetuksesta kouluissamme

Koulupäivä ja käytännön asiat

Työ- ja loma-ajat, kouluruokailu, poissaolot, koulumatkat, vakuutukset sekä kodin ja koulun yhteistyö - katso lisätietoja näistä tärkeistä koulunkäyntiin ja koulupäiviin liittyvistä käytännön asioista. 

Siirry sivulle Koulupäivä ja käytännön asiat

Oppilaita ja opettaja yhdessä syömässä.
Kuva: Jefunne Gimpel

Tukea oppimiseen, hyvinvointiin ja koulunkäyntiin

Tuemme kouluissamme lasten ja nuorten kasvua ja oppimista monella tavoin. Oppilaiden hyvinvoinnista huolehtiminen kuuluu kaikille koulun aikuisille.

Tutustu oppimisen tuen eri tukimuotoihin sekä kouluterveydenhuollon, kuraattorien ja psykologien palveluihin. Kerromme myös kiusaamisen vastaisesta toiminnastamme.

Siirry sivulle Tukea oppimiseen, hyvinvointiin ja koulunkäyntiin

Koulun oppilaat tekevät koulutyötä tietokoneella
Kuva: Jefunne Gimpel

Video: Neljä faktaa suomalaisesta peruskoulusta

Neljä faktaa suomalaisesta peruskoulusta

Katso lyhyt esittely peruskoulusta: oppivelvollisuudesta, opettajista, koulupäivästä ja oppimisen arvioinnista.