Englantirikasteinen opetus

Joissain Helsingin lähikoulussa voi opiskella englantirikasteisella luokalla. Englantirikasteisessa perusopetuksessa 10–25 % opetuksesta annetaan englanniksi.

Kielirikasteinen opetus auttaa lasta käyttämään toista kieltä aktiivisesti ja kehittää eri kielenoppimisen alueita tehokkaasti. Kahdella kielellä opiskelu kehittää lapsen ongelmanratkaisutaitoja, luovaa ajattelua ja kykyä sopeutua uusiin tilanteisiin. Englantirikasteisen perusopetuksen tavoitteet ja keskeiset sisällöt ovat samat kuin suomenkielisessä perusopetuksessa.

Miten englantirikasteiseen perusopetukseen haetaan?

Englantirikasteista perusopetusta on tarjolla muutamassa Helsingin lähikoulussa. Englantirikasteiseen opetukseen ei ole soveltuvuuskoetta, mutta päästäkseen englantirikasteiselle luokalle oppilaan on asuttava koulun oppilaaksiottoalueella.

Jos lapsesi lähikoulu on jokin seuraavassa kohdassa listatuista kouluista, tiedustele suoraan koululta, voiko lapsi päästä mukaan englantirikasteiseen opetukseen.

Mitkä Helsingin koulut tarjoavat englantirikasteista perusopetusta?

Englantirikasteista opetusta järjestetään alla olevissa kouluissa. Valtaosassa kouluja englantirikasteinen opetus on tullut opetustarjontaan vasta äskettäin, joten sitä on tällä hetkellä tarjolla pääasiassa alkuopetuksen luokilla.

Tutustu kouluihin niiden omilla verkkosivuilla: