Grundskolan Haagan peruskoulu

Vår skola i Haga är en enhetlig grundskola med årskurserna 1-9. Skolans undervisningsspråk är finska.
Haagan peruskoulu
Bild: Karo Pirkkalainen

Kontaktuppgifter

Stormyrvägen 16c, 00320 Helsingfors Visa plats på servicekartan
finska svenska
PB 32302, 00099 Helsingfors stad

Skolsekreterare
Minna Dey
+358 9 310 81450
minna.dey@hel.fi

Skolsekreterare
Mirka Zegina
+358 9 310 80739
mirka.zegina@hel.fi

Rektor
Johanna Kauppi
+358 9 310 80793
johanna.kauppi@hel.fi

Ansvarig rektor
Markus Väyrynen
+358 9 310 81471
markus.vayrynen@hel.fi

Läsåret 2024-2025

Språkstudier

engelska, svenska, tyska, ryska
engelska, spanska, svenska, tyska
svenska
spanska, tyska, ryska

Intensifierad undervisning

gymnastik
gymnastik

Tillgänglig: sal

Plats

Stormyrvägen 16c, 00320 Helsingfors
Plats på kartan - Öppna kartan i större format(Länk leder till extern tjänst)