Tietoa 1. luokan aloittavalle

Huoltajana voit valita, ilmoitatko lapsesi lähikouluun vai haetko hänelle paikkaa painotetusta opetuksesta tai eri kielillä toteutetusta opetuksesta. Koulu alkaa syyslukukauden 2024 alussa niillä lapsilla, jotka ovat syntyneet vuonna 2017. Tervetuloa kouluun!

Tällä sivulla

Ilmoittautuminen kouluun

Kouluun voi ilmoittautua joko sähköisesti tai käymällä koululla.

Voit ilmoittaa lapsen kouluun sähköisesti Asti-asiointipalvelun (Linkki johtaa ulkoiseen palveluun) kautta. Asti ohjaa sinua eteenpäin ilmoittautumisen jokaisessa vaiheessa. Alta löydät myös ohjeet ilmoittautumisen tueksi.

 1. Kirjautuminen

 2. Valitse haluamasi toimintakieli sivun oikeasta ylälaidasta

 3. Paina painiketta 'Kirjaudu sisään'

 4. Tunnistaudu ja jatka palveluun

  Ensimmäisellä Asti-kirjautumisella lue ja hyväksy henkilötietojen käsittely Astissa.

 5. Valitse suomen- tai ruotsinkielinen perusopetus

 6. Suomenkielinen perusopetus

  • Ilmoita A1-kielitoive lähikoulussa. Ilmoita tieto myös silloin, kun haet johonkin muuhun kuin lähikouluun (siltä varalta, että muut hakutoiveet eivät toteudu).
  • Voit ilmoittautua laajamittaiseen kaksikieliseen suomi-pohjoissaame-opetukseen tai laajamittaiseen kaksikieliseen suomi-ruotsi-opetukseen. Näihin opetuksiin ei ole valintakoetta ja kaikki halukkaat voivat ilmoittautua. Jos halukkaita on enemmän kuin opetusryhmässä on paikkoja, käytetään arvontaa.
  • Ilmoita, jos haette muuhun kuin lähikouluun valintakokeen, A1-kielen tai muun syyn perusteella.
 7. Ruotsinkielinen perusopetus 

  • Valitse suomen kielen taso ja jatka seuraavaan.
  • Ilmoita, jos haette muuhun kuin lähikouluun.
 8. Tarvittaessa huolehdi kaikkien huoltajien suostumukset

 9. Ilmoita lapsen oppimisen tuen tarve

 10. Tarkista tiedot ja lähetä

Kouluun ilmoittautumisen voi tehdä myös omalla lähikoululla keskiviikkona 24.1.2024 klo 8.00–10.00. Myös koululla ilmoittaudutaan ensisijaisesti sähköisesti Asti-asiointipalvelun kautta. Koululla saa apua ilmoittautumisessa. Ota koululle mukaan oppivelvollisuusilmoitus sekä tunnistautumiseen tarvittavat tunnistusvälineet (esimerkiksi pankkitunnukset). Jos olet jo ilmoittanut lapsen kouluun Astissa, koululla ei tarvitse käydä.

Tietyissä tapauksissa et voi ilmoittaa lastasi kouluun sähköisesti, vaan ilmoittautuminen tehdään koululla keskiviikkona 24.1.2024 klo 8.00–10.00. Ilmoittaudu koululla seuraavissa tapauksissa:

 • Lapsesi on aloittamassa perusopetuksen vuotta säädettyä myöhemmin 
 • Haet lapsellesi päätöstä perusopetuksen aloittamisesta vuotta säädettyä aiemmin

Näissä tapauksissa oppivelvollisuusilmoituksessa mainitun koulun rehtori tarvitsee tiedon, ettei lapsesi vielä ole aloittamassa perusopetusta:

 • Haet lapsellesi päätöstä perusopetuksen aloittamisesta vuotta säädettyä myöhemmin
 • Haet lapsellesi pidennettyä oppivelvollisuutta ja hän jatkaa toisen esiopetusvuoden päiväkodissa. Tällöin tulee hakea myös päätös perusopetuksen aloittamisesta vuotta säädettyä myöhemmin. Hakemuksen ja asiantuntijalausunnon voi toimittaa päiväkodin kautta.

Hakeminen painotettuun, englanninkieliseen ja kaksikieliseen opetukseen

Voit hakea koulun aloittavalle lapsellesi paikkaa painotetusta opetuksesta, englanninkielisestä tai kaksikielisestä opetuksesta. Hakuohjeet löydät kunkin vaihtoehdon omilta sivuilta.

Tutustu eri vaihtoehtoihin

Aikataulutietoa lukuvuodelle 2024-2025

Alla kouluun ilmoittautumiseen liittyviä aikatauluja vuonna 2017 syntyneiden lasten huoltajille.

 1. loka-marraskuu 2023

  Vuonna 2017 syntyneiden lasten koteihin postitetaan Tervetuloa kouluun -opas loka-marraskuun vaihteessa.
   

 2. 13.11.2023–15.1.2024

  Koulut voivat pitää tiedotustilaisuuksia. Koulukohtaiset ajankohdat julkaistaan syksyllä koulujen kotisivuilla.

 3. 8.–28.1.2024

  Sähköinen kouluun ilmoittautuminen osoitteessa asti.hel.fi. Astissa voi ilmoittautua sekä lähikouluun että muihin vaihtoehtoihin kuten esimerkiksi painotettuun ja kaksikieliseen opetukseen sekä muuhun kuin lähikouluun. Lapsen oppivelvollisuuden alkamisesta ilmoitetaan oppivelvollisuusilmoituksella joka postitetaan lapsen kotiosoitteeseen 3.1.2024 alkaen.

  Jos lapsi ei ilmoittaudu kaupungin järjestämään opetukseen (vaan hakeutuu esimerkiksi yksityiseen kouluun tai osallistuu kotiopetukseen), ilmoita tästä Astissa. Tieto on tärkeä ilmoittaa, koska kaupunki valvoo oppivelvollisuuden suorittamista.

 4. 15.–31.1.2024

  Lähikoulun rehtori kutsuu tulevan oppilaan ja huoltajat kuulemiseen ennen erityisen tuen päätöksen tekoa.​​​​​​

 5. 24.1.2024 klo 8–10

  Kouluun voi ilmoittautua myös käymällä omalla lähikoululla keskiviikkona 24.1.2024 klo 8–10. Ota oppivelvollisuusilmoitus mukaan. Jos olet jo ilmoittautunut Astissa, koululla ei tarvitse käydä.

 6. 28.1.2024

  Kouluun ilmoittautuminen päättyy. Jos ilmoitat lapsen muuhun kuin osoitteen- ja äidinkielenmukaiseen lähikouluun, hakemus edellyttää kaikkien huoltajien suostumusta. Suostumusten tulee olla annettuna viimeistään 28.1.2024.

 7. 29.1.2024 alkaen

  Jos muutatte Helsinkiin ilmoittautumisen päättymisen jälkeen, ota yhteyttä oman lähikoulun rehtoriin. Voit tarkistaa asuinosoitteenne mukaisen lähikoulun osoitteesta hel.fi/palvelukartta.

  Jos muutatte Helsinkiin ilmoittautumisen päättymisen jälkeen ja haluatte hakea lapselle paikkaa englanninkielisestä tai laajamittaisesta kaksikielisestä opetuksesta, mahdollisia vapaita paikkoja voi hakea toukokuussa alkavassa täydennyshaussa. Tiedot täydennyshausta löytyvät koulujen sivuilta huhti-toukokuun vaihteessa. Täydennyshaussa ei voi hakea, jos on asunut Helsingissä varsinaisena ilmoittautumisaikana tammikuussa.

 8. 5.–16.2.2024

  Rehtori kutsuu tulevan oppilaan ja huoltajat kuulemiseen ennen erityisen tuen päätöksen tekoa, kun kyseessä on erityisen tuen järjestäminen erityiskoulussa, pidennetyn oppivelvollisuuden erityisluokassa tai tuetussa erityisluokassa.

 9. 8.3.2024

  Koulu postittaa oppilaaksiottopäätöksen oppilaan kotiin. Päätös luokkamuotoisesta erityisestä tuesta postitetaan kotiin.

 10. 11.3.–17.4.2024

  Iltapäivätoiminnan hakuaika. Iltapäivätoiminnan päätökset postitetaan koteihin heinäkuun alkuun mennessä.

 11. 31.3.2024

  Opetuksen järjestämiseen liittyvien lisätietojen antaminen Astissa päättyy.

 12. Kevät 2024

  Koulut järjestävät tuleville ekaluokkalaisille tutustumistilaisuuksia. Lisätiedot kouluilta ja niiden kotisivuilta.

 13. Elokuu 2024

  Koulu alkaa! Peruskoulujen työ- ja loma-ajat lukuvuodelle löydät täältä.

Aamu- ja iltapäivätoiminta

Peruskoulujemme oppilaille on tarjolla monenlaista vapaaehtoista ohjattua toimintaa ennen ja jälkeen koulupäivän. Ne tarjoavat lapselle mielekästä tekemistä turvallisessa ympäristössä.

Lue lisää aamu- ja iltapäivätoiminnasta

Kouluun vuotta myöhemmin tai aiemmin

Hyvissä ajoin ennen perusopetuksen alkua huoltaja voi hakea lapsen koulun aloittamista myöhemmin tai aiemmin.

Lue lisää koulun aloittamisesta vuotta myöhemmin tai aiemmin

Pidennetty oppivelvollisuus

Lapsella on oikeus pidennettyyn oppivelvollisuuteen, jos hänen ei ole mahdollista saavuttaa säädettyjä tavoitteita yhdeksässä vuodessa vaikean vammaisuuden tai sairauden vuoksi.

Lue lisää pidennetystä oppivelvollisuudesta

Pieni ekaluokkalainen oppitunnilla.
Kuva: Jefunne Gimpel