Smart turism i Helsingfors

Helsingfors valdes 2019 till Europas smartaste resmål (European Capital of Smart Tourism). Helsingfors har alla möjligheter att bli världens smartaste och mest fungerande resmål i samarbete med företag, forskarsamhället och invånare. I utvecklingen och förnyelsen är digitaliseringen och de nya teknologierna avgörande. Företag som utnyttjar digitala lösningar växer och blir också internationella snabbare än andra. Ett smart resmål erbjuder också till kunderna den smidigaste stigen från drömmar till användning av upplevelser.
Helsingfors valdes 2019 till Europas smartaste resmål (European Capital of Smart Tourism).
Helsingfors valdes 2019 till Europas smartaste resmål (European Capital of Smart Tourism).

DataLokki – Helsinki Destination Insights som ett verktyg för kunskapsbaserad ledning av turism i Helsingfors

Helsingfors stad vill stöda utvecklingen av turism och evenemang genom att ta i bruk programvaruplattformen DataLokki – Helsinki Destination Insights för kunskapsbaserad ledning. Den nya programvaruplattformen, lanserat i 2023, samlar turismrelaterad data i en programvaruhelhet, där informationen visualiseras i informationsfönster eller dashbordar. Därigenom kan informationen utnyttjas och delas brett såväl internt inom staden som även med andra turismregioner, företag och intressegrupper. Informationen som fås ur programvaruplattformen kan också utnyttjas i beslutfattande och utveckling av stadens verksamheter.  Dessutom stöder plattformen utveckling av kompetens, produkter och verksamhet hos olika aktörer. Helsingfors stad har valt Tridea Oy(Länk leder till extern tjänst) (sidan på finska) som utvecklingspartner för plattformen.

Läs mer: Kunskapsbaserad ledning av turism i Helsingfors utvecklas – målet är att utnyttja turismdata bättre än tidigare

Handbok för kunskapsbaserad ledning i turism (på finska)

Visit Finlands Handbok för kunskapsbaserad ledning i turism en guide för företag och regionala organisationer om kunskapsbaserad ledning. Handboken definierar kunskapsbaserad ledning och dess dimensioner och beskriver utnyttjandet av kunskapsbaserad ledning som en källa till konkurrenskraft.

Handbok för kunskapsbaserad ledning i turism (på finska)(Länk leder till extern tjänst)

Möjligheter från data – En guide till att använda data för turistföretag (på finska)

Den här guiden ger information om möjligheter, metoder och verktyg för att använda data, samt turismdataproducenter och datakällor. Den innehåller verkliga exempel för att hjälpa dig förstå de potentiella fördelarna med data. Guiden riktar sig i första hand till små och medelstora turistföretag för vilka det kanske ännu inte är så välbekant att utnyttja data för att stödja deras verksamhet. Men även de mer avancerade inom datavärlden kan dra nytta av och inspireras av guiden.

Möjligheter från data – En guide till att använda data för turistföretag (på finska)(Länk leder till extern tjänst)

Fyra viktiga databaser för information om turism och evenemang

I Helsingfors upprätthålls information om turism och evenemang i fyra viktiga databaser.

Är du ägare eller representant för ett företag? Genom att meddela uppgifterna om din tjänst till databaserna nedan får du omfattande och alldeles gratis synlighet för ditt företag i regionala, nationella och internationella kanaler som utnyttjar databaserna. Kom också ihåg att regelbundet uppdatera uppgifterna så att de är tidsenliga.

Erbjuder du applikationer för information om turism och evenemang? Läs nedan mer om öppna gränssnitt som du kan utnyttja gratis.

1. Meddela dina uppgifter till turismens databas

Är du ägare eller representant för ett företag? Helsingfors stad upprätthåller databasen Stadsplattform som används bland annat i webbtjänsten MyHelsinki.fi och erbjuds i ett öppet gränssnitt till tredje parter. Genom identifiering kan du smidigt upprätthålla uppgifterna om ditt objekt och tillägga foton. Nya objekt och förändringar kan också meddelas utan identifiering. Helsingfors stads enhet för turism och måltjänster kontrollerar alla uppgifter som skickats före publiceringen och förbehåller sig rätten att godkänna, redigera eller förkasta uppgifter.

Turismens databas(Länk leder till extern tjänst)

2. Meddela uppgifterna om ditt evenemang till webbplatsen MyHelsinki.fi

Vi publicerar kostnadsfritt uppgifter om evenemang i Helsingfors i  evenemangskalendern(Länk leder till extern tjänst)  på webbplatsen MyHelsinki.fi. När du anmäler ditt evenemang till kalendern i fråga går det utöver webbplatsen MyHelsinki.fi till Helsingfors stads evenemangskalender och andra digitala plattformar som använder stadens gränssnitt Linked Events (på engelska)(Länk leder till extern tjänst). Helsingfors stads enhet för turism och måltjänster har rätt att välja material som publiceras och redigera texten så att den passar för webbsidorna.

Anmälningsblankett för evenemang till webbplatsen MyHelsinki(Länk leder till extern tjänst)

3. Meddela dina produktuppgifter till VisitFinlands DataHub

Visit Finland Datahub är en databas dit finländska företag som producerar turismtjänster kan spara information om sitt företag samt produkter och tjänster som det erbjuder. Genom gränssnittet kan olika aktörer söka och publicera turistbranschens företags- och produkttjänster i sina egna kanaler. Användning av DataHub och gränssnittet är kostnadsfritt för sina användare. Helsingfors stads enhet för turism och måltjänster modererar helsingforsiska företags produktuppgifter före publicering.

VisitFinland DataHub (på finska)(Länk leder till extern tjänst)

4. Få mer synlighet genom tjänsten Think Sustainably (på engelska)

Tjänsten Think Sustainably lyfter fram Helsingforsbaserade företag som agerar ansvarsfullt i sin affärsverksamhet. Tjänsten täcker sex olika kategorier: attraktioner, restauranger, evenemang och evenemangsutrymmen, logi och shopping. Genom att skicka in ditt företag till tjänsten får du mer synlighet för det i MyHelsinki-kanalerna!

Tjänsten Think Sustainably (på engelska)(Länk leder till extern tjänst)

Experten på smart turism