Helsingfors som evenemangspartner

På den här sidan hittar du information om Helsingfors som evenemangspartner.

Bekanta dig med samarbetsformer och vår verksamhet

Storevenemang och partnerevenemang

Planerar du att ordna ett storevenemang i Helsingfors? Vill du ha Helsingfors stad som evenemangspartner? Börja ansökan genom att fylla i den elektroniska ansökningsblanketten för evenemangspartnerskap. Blanketten handläggs av stadens evenemangsexperter som fattar beslut om ansökans framskridande. Evenemangen kan vara årligen återkommande eller enskilda engångsevenemang, till exempel stora idrottsevenemang, arenakonserter eller storevenemang som fåtts genom internationell ansökningsprocess. Våra partnerevenemang är också kongresser och B2B-evenemang.

Evenemangsansökan (på finska)(Länk leder till extern tjänst)

 

Du kan skicka ansökningsblanketten när som helst. Innan du fyller i blanketten är det bra att ta reda på följande uppgifter:

 • Tidpunkt för evenemanget
 • Budget och understöd
 • Samarbetspartner
 • Evenemangslokal
 • Evenemangets ansvarsfullhet och tillgänglighet
 • Trafik och infrastruktur
 • Uppskattat antal besökare

Evenemangsansökans kriterier är bland annat effekter som ökar stadens livskraft, välbefinnande och attraktionskraft, uppfyllande av stadens strategiska tyngdpunkter och evenemangets ekonomiska effekter.
Våra partnerevenemang är bland annat:

 • Flow
 • Helsinki Cup
 • Helsinki Design Week
 • Helsinki Running Day
 • Pride
 • SLUSH
 • Tuska

Om du behöver hjälp för att göra en elektronisk evenemangsansökan, kontakta evenemangsexpert Heidi Forss-Anila (heidi.forss-anila@hel.fi(Länk öppnar standardprogram för e-post) ).

Kongressansökningar
 

Helsinki Partners hjälper arrangörer av internationella kongresser kostnadsfritt bland annat i kongressens ansökningsprocess, möteslokaler och val av lämpliga partner och serviceproducenter samt kongressens förhandsmarknadsföring.
 

Helsingfors har varit mycket framgångsrikt i den internationella kongresstävlingen, Helsingfors styrkor som kongresstad är bland annat stadens tillförlitliga rykte, tjänsternas höga nivå, goda förbindelser, trygghet, spetskompetens och undersökningens höga nivå på många olika vetenskapsområden.
 

Kontaktuppgifter till Helsinki Convention Bureau (på engelska)(Länk leder till extern tjänst)

Helsingfors är Finlands mest betydande evenemangsstad och Finlands största organisation. För att ordnandet av evenemang skulle vara smidigt utvecklar vi verksamhetssätten mer fungerande kontinuerligt. 

Vi har samlat arbetsgrupper där evenemangsexperter från stadens olika sektorer och organisationer arbetar tillsammans för att främja evenemang och göra ordnandet av evenemang smidigare i Helsingfors. Den ena delen av arbetsgrupperna koncentrerar sig särskilt på utvecklingen av och de strategiska riktlinjerna för evenemang, den andra delen siktar mot att göra ordnandet av evenemang smidigare på gräsrotsnivå. I arbetsgrupperna överenskoms till exempel om markanvändning, trygghet, riktlinjer för bullertid och trafikens funktionalitet på evenemang. Arbetsgrupperna främjar en okomplicerad och öppen informationsmedling samt tar hand om genomförandet av strategiska riktlinjer på evenemang.

 1. Stadsstyrelsen

  Handlägger de mest betydande strategiska riktlinjerna som förknippas med evenemang, såsom handlingsprogrammet för turism och evenemang och fattar beslut om ansökan om storevenemang.

 2. Stadens ledningsgrupp

  Handlägger betydande strategiska riktlinjer som förknippas med evenemang och fattar beslut om storevenemang. Borgmästaren fungerar som ordförande.

 3. Koordinationsgrupp för storevenemang

  Påskyndar och utstakar beslutsfattandet kring evenemang av stor skala och säkerställer den interna informationsförmedlingens smidighet. Koordinationsgruppen för storevenemang beaktar genomförandet av stadsstrategins mål på evenemang och följer genomförandet av handlingsprogrammet för turism och evenemang. Borgmästaren fungerar som ordförande.

 4. Koordinationsgrupp för evenemang

  För samman Helsingfors stads och dess dottersammanslutningars experter som utvecklar evenemang. I koordinationsgruppen överenskoms om praktiska riktlinjer och säkerställs att ordnandet av evenemang är smidigt i Helsingfors. Koordinationsgruppen ser också till att handlingsprogrammets mål genomförs och framskrids. Ordförande är Sanna Forsström, chef för enheten för varumärke och evenemang.

  Struktur i koordinationsgruppen för evenemang:

  Stadens sektorer
  Stadskansliet
  Kultur- och fritidssektorn
  Stadsmiljösektorn
  Fostrans- och utbildningssektorn

  Andra aktörer
  Helsinki Partners
  Evenemangsstiftelsen
  Helsingfors stadslokaler Ab

 5. Fältgrupp för evenemang

  Löser praktiska problemsituationer, identifierar praktiska utvecklingsbehov och säkerställer att staden är en god partner för aktörer som ordnar evenemang. Fältgruppens mål är att främja samarbetet mellan stadens olika sektorer. Ordförande är Päivi Munther, projektchef för evenemang.

  Fältgruppens struktur:

  Stadens sektorer
  Stadskansliet
  Kultur- och fritidssektorn
  Stadsmiljösektorn

  Andra aktörer
  Evenemangsstiftelsen
  Helsingfors stadslokaler Ab
  Fastighets Ab Kabelhuset
  Polisen
  HRT
  Räddningsverket

En ljusshow i mitten av den mörkaste vintern, en överraskande konstpresent på flervåningshusets gård, Helsingfors födelsedagskarneval i juni eller favoritkonserver som valts av strömmingsjuryn. Bland annat dessa upplevelser produceras av Evenemangsstiftelsen.

Helsingfors dottersamfund som inledde sin verksamhet 2019, Helsingfors evenemangsstiftelse, genomför Helsingfors stads egna publikevenemang, såsom Helsingfors festspel, Lux Helsinki, Helsingforsdagen, Helsingfors nyårsfest, Strömmingsmarknaden och Tomas-marknaden. Evenemangsstiftelsen utvecklar också Helsingfors evenemang.

Helsingfors evenemangsstiftelse(Länk leder till extern tjänst)

Vi använder vår egen identifierbar Helsingfors-identitet som också syns på evenemang. I identiteten ingår bland annat Helsingfors-logotyp, färgskala, font och skuror. På webbplatsen brand.hel.fi hittar du ett omfattande informationspaket om Helsingfors visuella identitet. Om du får Helsingfors stads understöd, använd Helsingfors-logotypen i din kommunikation, till exempel på webbplatsen, i broschyrerna och i reklamen.

Brand.hel.fi – visuell identitetsguide(Länk leder till extern tjänst)
 
En viktig del av varumärket är föreställningen och känslan som förmedlas av Helsingfors till olika publiker. Vi vill att staden är en attraktiv, fungerande och ansvarsfull evenemangsplats där det är lätt att delta i evenemang och genomföra dem själv med låg tröskel oavsett bostadsområde.

Välkommen till Helsingfors-ambassadör (på finska)
 
I Helsingfors materialbank hittar du bilder till ditt evenemang i enlighet med Helsingfors-varumärket. Kom ihåg att ange fotografens namn och bildkällan i samband med publikation. 

Bilder och videor från MyHelsinki Material Bank(Länk leder till extern tjänst)

För att ordna evenemang kan du ansöka om understöd som beviljas av kultur- och fritidssektorn. Understöden är vederlagsfritt stöd som beviljas för evenemangets kostnader eller separat fastställda ändamål. 

Understöden delas in i fyra olika grupper: kulturunderstöd, idrottsunderstöd, understöd till ungdomsverksamhet samt understöd som förknippas med främjande av hobbyer och rörlighet. Du kan ansöka om understöd för ditt evenemang från en lämplig part.

Bekanta dig närmare med understöd och ansökan om dem:

Understöd – Helsingfors stad(Länk leder till extern tjänst)