Anmälan om primärproduktion

Gör en registreringsanmälan om din primärproduktion till stadens livsmedelstillsyn. Primärproduktion är till exempel mjölkproduktion, äggproduktion, odling av grönsaker, spannmål och svamp, produktion av honung och fiske.

Med primärproduktion av livsmedel avses det första skedet i livsmedelsproduktionen. Lämna en anmälan om primärproduktion till stadens livsmedelstillsyn skriftligen och i god tid innan verksamheten inleds. För mer information se Livsmedelsverkets webbplats, dit du styrs via viktiga länkar i sidobalken på denna sida.

Anmäl primärproduktion

Fyll i anmälningsblanketten som pdf-fil och skicka den per e-post till kymp.elintarviketurvallisuus@hel.fi. Du kan också skriva ut anmälan och skicka den per post.

Skicka anmälan om primärproduktionsställe eller anmälan om transport av produkter eller väsentlig ändring i dessa till livsmedelstillsynen. Det rekommenderas att du gör anmälan senast fyra veckor innan verksamheten inleds eller ändras väsentligt. Handläggningen av anmälan och den första granskningen är avgiftsfria.

Fyll i blankett

Skicka post

Postadress

Helsingfors miljötjänster/FB 58235, 00099 Helsingfors stad