Grundande av en smidig kiosk och användningsrättigheter

Smidiga kiosker är livsmedelslokaler som kan flyttas, till exempel food trucks, som är registrerade som motorfordon eller vagnar. Du kan ansöka om användningsrätt till Helsingfors handelsplatser åt din verksamhet. Läs om hur du gör ett avtal för en smidig kiosk och vilka andra saker du bör komma ihåg då du grundar en food truck.

På den här sidan

Smidiga kiosker är livsmedelslokaler som kan flyttas, till exempel food trucks, som är registrerade som motorfordon eller vagnar. En smidig kiosk har inte en fast försäljningsplats, utan den behöver alltid användningsrätt till handelsplatser av staden. Genom att göra ett avtal för en smidig kiosk får du rätt att bedriva försäljning på Helsingfors stads allmänna områden. Systemet med smidiga kiosker består av separat fastställda försäljningsplatser, om vilka du som företagare måste göra ett avtal med staden att kunna använda. Läs också om vilka andra saker du bör komma ihåg då du grundar en food truck.

Hur gör jag ett avtal?

 • Boka en tid till områdesanvändningskontrollanten per e-post ulkoilma@hel.fi(Länk öppnar standardprogram för e-post). Ta med dig ett skatteskuldsintyg och ett handelsregisterutdrag (högst 3 månader gamla) och ett intyg på anmälan om livsmedelslokal, som du får i tjänsten ilppa.fi i samband med registreringen.
 • Du kan göra ett avtal för en månad eller högst 12 månader.
 • Avtalet kan för närvarande ingåsoch förnyas som längst till och med 31.12.2024. Hyrespolicyn för smidigakiosker löper ut den 31.12.2024 och en ny policy har ännu inte upprättats. Därför kan avtal för närvarande endast ingås fram till slutet av året.
 • Du kan förnya ett avtal hos stadsmiljöns kundtjänst.

Var får jag sälja?

 • Kontrollera försäljningsområdena och -tiderna i centrumområdet, på Hagnäs torg och Sparbankskajen, Haga torg och Borgnäset på kartorna (pdf på finska) .
 • Skicka ett meddelande till adressen ulkoilma@hel.fi(Länk öppnar standardprogram för e-post) om du vill delta i turlistan för försäljningsplatserna på Stationsplatsen, Medborgartorget och Simonsskvären.
 • Utanför centrum och de nämnda områdena kan du bedriva verksamhet på nästan alla gator och öppna platser i staden. Dessa får du använda för kioskverksamhet så länge du inte stör trafiken eller invånarna. Din verksamhet får inte äventyra någons säkerhet eller skada miljön.
 • Smidiga kiosker får drivas på följande simstränder: Furuvik, Hästnässundet, Stora Kallvik, Baggböle, Borgarekungens park, Staffansslätten, Skojarberget, Rastböle, Botby gård, Munksnäs.

Försäljningsbegränsningar

 • Ställ dig inte så pass nära andra kiosker och restauranger så att det stör dem.
 • Reservera ett utrymme på gatan på åtminstone 2 meter på kioskens alla sidor för fotgängare.
 • Smidiga kiosker får inte drivas i parkområden.
 • Tillaga och sälj all mat inne i fordonet, du kan inte sätta upp ett utrymme på utsidan för detta.

Vad kostar ett avtal?

 • Ett avtal för verksamhet med smidiga kiosker kostar antingen 200 euro (+ moms 24 %) för en månad eller 1 500 euro (+ moms 24 %) för 12 månader.
 • Garantisumman för avtalet, 1 000 euro, betalas i samband med att avtalet skrivs under.

Vanliga frågor

Du behöver inte nödvändigtvis alltid tillstånd. Man får sälja livsmedel utan särskilt tillstånd från cyklar, kärror eller mopeder (registrerade i kategorierna L1e eller L2e), se närmare anvisningar: Mobil försäljning och distribution från cykel, kärra eller moped

Smidiga kiosker får tyvärr inte kopplas till vatten eller avlopp.

En smidig kiosk behöver tillstånd av evenemangsarrangören för få vara med på evenemangsområdet. Du hittar händelser på Helsingfors stads karttjänst(Länk leder till extern tjänst).

Under de tider då det finns mycket snö kan försäljningsplatserna för smidiga kiosker vara ur bruk en stund. Ett avtal för en smidig kiosk ger ingen ersättning för de hinder som stora mängder snö har orsakat.

Användningsrätten till en försäljningsplats på ett visst område har i första hand den aktör till vilken platsen hör den veckan enligt turlistan. Om området enligt turlistan har en plats kan den bara ha en smidig kiosk åt gången. Om en försäljningsplats är ledig enligt turlistan kan varje företagare som har ett giltigt avtal använda den platsen.

Kom ihåg-lista för att grunda en smidig kiosk

Grundande av en smidig kiosk innehåller många olika skeden. Med den här listan kan du kontrollera om du har kommit ihåg att vidta alla erforderliga åtgärder. Ta med alla papper som nämns när du kommer till oss för att skriva under ett avtal för en smidig kiosk.

 1. Registrera ditt företag i Handelsregistret och skaffa ett handelsregisterutdrag.

 2. Registrera motorfordonet eller vagnen som du tänker sälja livsmedel från i ditt företags namn.

 3. Registrera fordonet eller vagnen som en mobil livsmedelslokal och skaffa ett intyg på anmälan om livsmedelslokal på tjänsten ilppa.fi.

 4. Säkerställ att all tillagning och försäljning av mat sker inne i fordonet.

  Matlagningen och försäljningen ska ske inne i ditt fordon, så du kan till exempel inte sätta upp en grill, en försäljningsdisk eller ett skyddstak på utsidan som en förlängning av kiosken.

 5. Skaffa ett skatteskuldsintyg från Skatteförvaltningen.

  Om företaget har skatteskulder måste du skicka in en betalningsplan för betalning av den till Stadsmiljöns kundtjänst.

  Gå till Skatteförvaltningens sida.(Länk leder till extern tjänst)

 6. Boka en tid för ett startmöte för att skaffa användningsrätt för en food truck.