Försäljningsplatser och hyrning av områden

Du kan hyra försäljningsplatser och allmänna områden, såsom parker och gator, av staden för många olika ändamål. Det är också möjligt att hyra vattenområden. Vi berättar också vilka tillstånd och föreskrifter som hör ihop med att hyra.

Yleisö kuuntelee jazz-konserttia Espan lavalla.
Bild: Jussi Hellsten

Planerar du att ordna ett evenemang i Helsingfors?

Se kom ihåg-listan för de vanligaste anmälningarna och tillstånden som en evenemangsarrangör ska ta i beaktande.

Gå till sidan för Evenemangsanmälningar och -tillstånd.