Slutförda projekt

På den här sidan

Projektet "Matkailun turvallisuuden alueellinen johtaminen"

Säkerheten och beaktandet av den ur olika synvinklar under hela resekedjan är en del av ansvarsfull och hållbar turism. Helsingfors byggde upp en egen verksamhetsmodell för säkerhetsledningen under 2021. Inom ramen för projektet skapade Helsingfors i samarbete med Ramboll en säkerhetshandbok, Kompassen, som erbjuder heltäckande säkerhetskunskap och anvisningar för aktörer inom turismbranschen. Tillsammans med det omfattande partnernätverket skapades en modell och ett åtgärdsprogram för ledning av säkerheten inom turismen på regional nivå. Läs mer om säkerhet inom turism och evenemang i Helsingfors.

6Aika: Carbon Neutral Tourism-projektet

Helsingfors stads näringsavdelning genomförde 6Aika: Carbon Neutral Tourism-projektet i samarbete med Åbo stad, Visit Tampere och Forum Virium Helsinki. Projektet får sin finansiering från Europeiska regionala utvecklingsfonden som en del av 6Aika-strategin. Målet med projektet var att minska koldioxidutsläpp i turismen och öka energieffektiviteten i Finland genom att utveckla smarta lösningar och verksamhetsmodeller som utnyttjar data för aktörerna inom turismen. Uppnåendet av projektets mål främjades genom gemensam utveckling av lösningar med olika aktörer, sammanställande av lämpliga mätare samt utveckling och sammanslagning av väsentliga datakällor till ett gemensamt datalager. Läs mer om projektet.

Bekanta dig med projektets slutliga publikation: 6Aika Carbon Neutral Tourism-projektets digitala lösningar (på finska)

Hållbart lyft för turistföretag: Projektet Södra Finland

Helsingfors stad koordinerade projektet Hållbart lyft för turismföretag: Södra Finland, som stöddes återhämtningen och konkurrenskraften hos små och medelstora företag inom turismbranschen i huvudstadsregionen genom att utveckla nya turismprodukter för internationella marknader.

Projektet hade två kärnmål som stöder varandra: Återhämtningen och konkurrenskraften hos huvudstadens företag inom turism-, restaurang- och evenemangsbranschen som drabbats av pandemin stöds genom att nya turismprodukter som intresserar internationella målgrupper utvecklas och exporten av dem stöds med hjälp av digitala verktyg. Samtidigt utvecklades företagens hållbarhet och minskning av koldioxidavtrycket samt skapas en konkurrensfördel av dem.

Projektet finansierades via Nylands förbund och Egentliga Finlands förbund ur Europeiska regionala utvecklingsfonden som en del av de åtgärder som Europeiska unionen vidtog med anledning av COVID–19-pandemin åren 2021–2023. Projektet genomfördes av Helsingfors stad (koordinator), forum Virium Helsinki, Enter Espoo och Turku Science Park Oy.

Allt material från projektet finns på finska sidan.