Uthyrning av mark- eller vattenområden för kortvarig verksamhet

Vi hyr ut mark- och vattenområden för kortvarig eller småskalig verksamhet.

Du kan hyra stadens mark eller vattenområden från stadsmiljösektorn och kultur- och fritidssektorns motionstjänster för kortsiktiga, tillfälliga eller småskaliga aktiviteter.

Stadsmiljösektorns och kultur- och fritidssektorns områden

Innan du skickar ansökan, kontrollera vilken sektor området tillhör. De områden som förvaltas av kultur- och fritidssektorn är markerade i Karttjänsten med en ljusgrön färg(Länk leder till extern tjänst). Övriga områden förvaltas av stadsmiljösektorn. Läs härnäst hur du kan hyra områden av varje sektor.

Uthyrning av stadsmiljösektorns områden

Bifoga följande dokument och information till ansökan:

 • Karta av området som hyrs.
 • En beskrivning av användningsändamålet med området.
 • Ett handelsregisterutdrag som är högst tre månader gammalt.
 • När kontrollanten har behandlat ansökan får du antingen ett beslut om uthyrning med dess villkor för det eller ett beslut och hyresavtalet som dess villkor som ska undertecknas.

Sådan verksamhet är bland annat:

 • Sandsilor
 • Cirkusar och tivolin
 • Minigolfbanor
 • Sommarteatrar
 • Insamlingslådor
 • Tidningsutdelningsställen
 • Jakträttigheter
 • Stora konstinstallationer
 • Stadsodling och biodling
 • Hundskolningar
 • Fartygsplatser
 • Restaurangbåtar och terrasser ovan vatten

Storleken på hyran för området varierar beroende på produkt. Se närmare priser i prislistan (pdf, på finska).

Områdets lämplighet för det framförda användningsända bedöms från fall till fall.

Observera att konstruktioner som hör till uthyrning av vattenområden vanligtvis förutsätter byggnadstillstånd.

Bekanta dig med anvisningarna om du håller på att grunda en restaurangbåt: anvisningar för restaurang- och cafébåtar i Helsingfors (pdf, på finska).

Du kan säga upp hyresavtalet genom att skicka en skriftlig uppsägningsanmälan (pdf, på finska) till områdesanvändningen.

Ta kontakt med kontrollanterna om du behöver göra ändringar i avtalet. Deras kontaktuppgifter finns nedan.

Uthyrning av kultur- och fritidssektorns områden

Kultur- och fritidssektorns motionstjönsterna uthyr och licensierar områden, framför allt inom sport-, frilufts- och strandområden samt i skärgården. Områdena är markerade i Karttjänsten med en ljusgrön färg(Länk leder till extern tjänst).

Om du är osäker på vem som kontrollerar området, kontakta stadsmiljöns kundtjänst.

Handläggningstiden är 3-4 veckor.

Ansökningsblanketten kommer att bli tillgänglig på svenska och engelska under 2023.

Områdets lämplighet för den föreslagna användningen bedöms från fall till fall.

Observera att konstruktioner som tillhör uthyrning av området vanligtvis kräver bygglov.

Det finns inga platser att uthyra SUP-brädor nu. Platserna kommer att läggas ut nästa gång när nuvarande kontrakt löper ut.

Om du behöver hjälp med att marknadsföra din affärsidé eller letar efter ett ställe att hyra, kontakta Helsingfors stads affärslotsar via e-post på yritysluotsit@hel.fi(Länk öppnar standardprogram för e-post) eller kolla in deras tjänster online.