Försäljningstillstånd utanför affärslokaler

Du kan använda trottoaren utanför din affärslokal för förevisnings- och försäljningsverksamhet.

Du kan använda trottoaren utanför din affärslokal för förevisnings- och försäljningsverksamhet utan tillstånd av staden om följande villkor uppfylls:

- försäljningspunkten är högst 0,8 meter bred, d.v.s. sträcker sig högst 80 centimeter ut från fastighetens vägg,
- ett fritt passageutrymme på 1,5 meter blir kvar för fotgängare,
- du har fått godkännande av fastighetens ägare att använda utrymmet,
- och det finns inga andra hinder för att använda utrymmet.

Ansök om tillstånd av staden för en försäljningslokal om ovannämnda villkor inte uppfylls.

När försäljningsområdet sträcker sig längre än 80 centimeter från fastighetens vägg debiteras en hyra på 2 €/m2/månad för hela området.

Ansök om tillstånd för försäljning utanför en affärslokal

Fyll i ansökningsblanketten och skicka den per e-post till kontrollanterna på adressen ulkoilma@hel.fi.

Fyll i blankett

Ansök om tillstånd för försäljning utanför en affärslokal

Ansökningsanvisningar

Beskriv i ansökan och dess bilagor så noggrant som möjligt de verksamheter som du planerar driva på området som ska hyras och meddela om du ämnar upprätta konstruktioner, såsom containrar eller staket, på platsen.

Bifoga följande bilagor till ansökan:

 • Handelsregisterutdrag för företaget (högst 3 månader gammalt)
 • Ombudets fullmakt (om företaget som ansöker inte själv undertecknar ansökan)
 • En karta av området som ska hyras. Kartunderlag fås till exempel på Kartjänsten(Länk leder till extern tjänst)eller stadsmätningstjänsterna.
  a. Situationsplan i skala 1:500 eller 1:1000. Av situationsplanen ska placeringen av området som hyrs
  framgå.
  b. Planritning 1:100 eller 1:200. Av situationsplanen ska placeringen av, måtten och det totala antalet
  kvadratmetrar för området som hyrs.