Helsingifors som evenemangstad

På den här sidan hittar du information om Helsingifors som evenemangstad.

Helsingfors handlingsprogram för turism och evenemang 2022–2026 (PDF, på finska)

 

En levande stadskultur med evenemang, turister och restauranger än Helsingfors centrala mål som främjar attraktionskraft och välbefinnande. Utvecklingen av evenemang styrs av stadsstrategin, Helsingfors handlingsprogram för turism och evenemang samt FN:s mål för hållbar utveckling.  Handlingsprogrammet presenterar konkreta åtgärder som görs för utveckling av evenemang. Detta gagnar turisterna, invånarna, evenemangsbesökarna och de lokala företagen.

För genomförandet och uppföljningen av handlingsprogrammet ansvarar stadskansliets näringslivsavdelnings turismenhet och kommunikationsavdelnings varumärkesenhet i nära samarbete tillsammans med Helsinki Partners, Helsingfors evenemangsstiftelse och stadens sektorer.

Handlingsprogrammet för turism och evenemang 2022–2026 innehåller tre strategiska mål:

1. Helsingfors är en levande turist- och evenemangsstad med internationell dragningskraft

Vi satsar på att locka internationella turister och på olika årstiders styrkor – evenemang kan njutas i Helsingfors året runt. Vi stärker Helsingfors konkurrenskraft vad gäller internationella kongresser och storevenemang. Vi fördjupar ett mångsidigt evenemangsutbud och en särpräglad stadskultur där naturen är en speciell del av det urbana landskapet. 

2. På det internationella planet är Helsingfors en föregångare och problemlösare när det gäller hållbarhet inom turist- och evenemangsbranscherna

Vi ser hållbarheten som ansvarsfullhetens differentieringsfaktorer och som konkurrensfördel. Vårt mål är att vara världens mest hållbara turistmål och vi har lyft till spetsen av utvecklingen miljöns hållbarhet och koldioxidneutralitet. Vi satsar på social hållbarhet och inklusivitet.
Vi främjar hållbar utveckling genom att sikta mot bland annat märket Sustainable Travel Finland och första plats i indexet Global Destination Sustainability.

3. Helsingfors är ett intelligent besöksmål och en fungerande evenemangsstad

Helsingfors valdes 2019 till Europas smartaste resmål (European Capital of Smart Tourism). Helsingfors har alla möjligheter att bli världens smartaste och mest fungerande resmål i samarbete med företag, forskarsamhället och invånare.
Under de kommande åren satsar vi på informationsbaserat ledarskap och vi vill säkerställa att staden fungerar som så bra plattform som möjligt för nya innovationer, partnerskap och digital utveckling. Vi siktar också vad gäller tillstånd och anmälningar mot en smidig stig för evenemangsarrangörer, ”en servicemodell med ett enda serviceställe”.
 

Stadsstregi

YK:n Kestävän kehityksen tavoitteet (på finska)(Länk leder till extern tjänst)

Sustainable Travel Finland(Länk leder till extern tjänst)

Global Destination Sustainability -index(Länk leder till extern tjänst)