Specialtillstånd för tung trafik i Helsingfors stadskärna

Över tolv meter långa fordon måste ha specialtillstånd för att köra in i det avgränsade området i Helsingfors stadskärna.

Om du planerar att köra inom det begränsade området i Helsingfors innerstad med ett fordon som är längre än 12 meter, måste du ansöka om tillstånd från staden.

Restriktionsområdet täcker hela södra delen av Helsingfors upp till linjen Paciusgatan-Nordenskiöldsgatan-Industrigaran, med undantag för Västra hamnen, Södra hamnen och Skatudden. Begränsningen gäller inte bussar.

Vänligen skicka in din ansökan senast två arbetsdagar före den avsedda körningen. Vi tar inte ut någon avgift för att utfärda ett tillstånd.

Tillståndet berättigar inte till att avvika från fordonsförordningens mått och massor (längd, bredd, höjd, fordonets bruttovikt och axelkapacitet).

Ansök om specialtillstånd för tung trafik

Skicka ansökan om tillstånd per e-post till ksv.liikenne@hel.fi.

Hur behandlingen av ärendet fortskrider

Ytterligare upplysningar

Eija Huhtala, tfn 09 310 38372
Raija Jussilainen, tfn 09 310 24693
Tanja Etelälahti, tfn 040 653 5361
Riitta Malmivaara, tfn 040 860 7628