Hållbar utveckling och ansvarstagande

Letar du efter information om socialt, ekonomiskt eller miljömässigt ansvarstagande sett ur ett evenemangsarrangörs perspektiv?

På dessa sidor kommer det att finnas en omfattande informationspaket om ansvarstagande vid evenemang. För tillfället hittar du en koldioxidavtryckskalkylator på sidorna som vi uppmanar alla evenemangsarrangörer att använda.