Utomhusreklam och broreklamplatser

Be om en offert av stadens avtalsparter om du vill göra reklam på permanenta reklamanordningar i allmänna områden. Du kan också hyra platser på broräcken för banderollreklamer.

På den här sidan

Den nya avtalsperioden för permanent utomhusreklam i Helsingfors stads allmänna områden börjar den 1 augusti 2024. Två inhemska företag har valts ut som operatörer för Helsingfors stads utomhusreklam på basis av en konkurrensutsättning. I fortsättningen ansvarar Outshine Oy för gatureklamtavlorna och reklampelarna i centrumområdet.Keskisuomalainen Oyj ansvarar för gatureklamtavlorna och de stora reklamskärmarna utanför centrum. Aktörerna svarar också för försäljningen av reklamplatser.

Avtalsperioderna gäller 1.8.2024-31.3.2035.

Anvisningar för utomhusreklam

Reklamförsäljning

Outshine Oy:s reklamförsäljning:

Keskisuomalainen Oyj:s reklamförsäljning:

Anvisningar för undantagssituationer

  • Om du vill använda din egen tomt för utomhusreklam, behöver du vanligtvis ett åtgärdstillstånd. Läs mer om montering av reklamanordningar.
  • Om det är fråga om en guideskylt eller -tavla (t.ex. en skylt för ett museum), behöver du ett placeringsavtal.
  • Om det är fråga om en annan reklamanordning (till exempel reklamanordningar som används av köpcentrum, bilfirmor eller snabbmatsrestauranger), fyll i en ansökan (pdf, på finska) för att hyra området.
  • Om du vill fästa en banderoll på en fastighets vägg, behöver du tillstånd av fastighetens ägare.

Broreklamplatser

Broreklamplatserna är avsedda för kortvarig eller tillfällig informering. Du kan hyra platser på broräcken för reklamer en kalendervecka åt gången från måndag. Reklamtiden är högst två veckor.

Banderollreklam på broräcken får vara högst 12 meter lång och 80 cm hög, på platser längs Banan högst 8 meter lång och 80 cm hög.

Läs mer om användningsrätten för banderoller (pdf, på finska).   

Hur kan jag ansöka om en broreklamplats?

Ta reda på var broreklamplatser kan placeras. Du kan kontrollera var platserna finns antingen på listan över broreklamplatser (pdf, på finska) eller på kartan över broreklamplatser (pdf, på finska).

Fyll i ansökningsblanketten (pdf, på finska) och skicka den till adressen ulkoilma@hel.fi(Länk öppnar standardprogram för e-post). Bifoga en bild eller en plan på banderollen till ansökan.

Hur mycket kostar en broreklamplats?

  • Kommersiella banderoller 750 euro + moms/vecka.
  • Icke-kommersiella banderoller 150 euro + moms/vecka. Sponsorlogor på icke-kommersiella banderoller får ta upp högst 10 procent av banderollens yta.