Utomhusreklam och broreklamplatser

När du vill placera en permanent reklamanordning på ett allmänt område och avser hyra ut reklamplatser på anordningen åt företagare, behöver du ett hyresavtal. Du kan också hyra platser på broräcken för banderollreklamer.

På den här sidan

För tillfället är det inte möjligt att ansöka om en plats för utomhusreklam.

Anvisningar för utomhusreklam

Anvisningar för undantagssituationer

  • Om du vill använda din egen tomt för utomhusreklam, behöver du vanligtvis ett åtgärdstillstånd. Läs mer om montering av reklamanordningar.
  • Om det är fråga om en guideskylt eller -tavla (t.ex. en skylt för ett museum), behöver du ett placeringsavtal.
  • Om det är fråga om en annan reklamanordning (till exempel reklamanordningar som används av köpcentrum, bilfirmor eller snabbmatsrestauranger), fyll i en ansökan (pdf, på finska) för att hyra området.
  • Om du vill fästa en banderoll på en fastighets vägg, behöver du tillstånd av fastighetens ägare.

Broreklamplatser

Broreklamplatserna är avsedda för kortvarig eller tillfällig informering. Du kan hyra platser på broräcken för reklamer en kalendervecka åt gången från måndag. Reklamtiden är högst två veckor.

Banderollreklam på broräcken får vara högst 12 meter lång och 80 cm hög, på platser längs Banan högst 8 meter lång och 80 cm hög.

Läs mer om användningsrätten för banderoller (pdf, på finska).   

Hur kan jag ansöka om en broreklamplats?

Ta reda på var broreklamplatser kan placeras. Du kan kontrollera var platserna finns antingen på listan över broreklamplatser (pdf, på finska) eller på kartan över broreklamplatser (pdf, på finska).

Fyll i ansökningsblanketten (pdf, på finska) och skicka den till adressen ulkoilma@hel.fi(Länk öppnar standardprogram för e-post). Bifoga en bild eller en plan på banderollen till ansökan.

Hur mycket kostar en broreklamplats?

  • Kommersiella banderoller 750 euro + moms/vecka.
  • Icke-kommersiella banderoller 150 euro + moms/vecka. Sponsorlogor på icke-kommersiella banderoller får ta upp högst 10 procent av banderollens yta.