Mobil försäljningsverksamhet: Food trucks, försäljningskärror, grillmopeder och cafécyklar

Här hittar du anvisningar om vilka tillstånd du behöver för att grunda en mobil livsmedelslokal, alltså en food truck, cafécykel, grillmoped, dryckesvagn eller motsvarande.  Läs också om vilka andra saker du bör komma ihåg då du grundar en mobil livsmedelslokal.

Kuvituskuva
Bild: Aleksi Poutanen, MyHelsinki

Säljer du livsmedel regelbundet från ett fordon?

Mobila livsmedelslokaler är flyttbara utrymmen som man säljer mat eller andra livsmedel ifrån. Vilka tillstånd du behöver berör på ditt fordons typ, hur yrkesmässig din verksamhet är och livsmedlen du säljer.

Om du har en food truck eller vagn som du säljer livsmedel ifrån regelbundet behöver du alltid registrering och användningsrätt av staden. Dessutom ska du meddela livsmedelsmyndigheterna om du deltar i evenemang.

Registrering av en smidig kiosk och anmälningsskyldighet

Grundande av en smidig kiosk och användningsrättigheter

Bild: Jussi Hellsten

Säljer du livsmedel sporadiskt från en cykel, kärra eller moped?

Du behöver inte nödvändigtvis ha särskilda tillstånd. Kom dock ihåg att kontrollera att du uppfyller kriterierna. Säkerställ också hos livsmedelsmyndigheterna att du är anmälningsskyldig.

Mobil försäljning och distribution från cykel, kärra eller moped