Parklet-tillstånd

Med parklet avses en parkeringsruta som tillfälligt används för annat ändamål. Du kan ansöka om tillstånd för parklet-användning av en parkeringsruta framför din affärslokal.

På den här sidan

Du kan ansöka om tillstånd för parklet-användning av en parkeringsruta framför din affärslokal och inrätta en terrass eller någon annan lämplig verksamhet på rutan. Du kan hyra en parklet-ruta för sommarsäsongen, dvs. april-oktober.

Om det inte finns en parkeringsplats framför din affärslokal, kan du inte inrätta en parklet-terrass. En parkeringsruta som har hyrts som parklet får inte användas som lagerplats eller för reklam, parkering eller förvaring av motordrivna eller bogserbara fordon eller för verksamhet med mobila livsmedelslokaler.

Beslut om beviljande av parkeringsplatser för parklet-användning fattas alltid från fall till fall och enligt prövning. Om du behöver ytterligare anvisningar, kontakta oss på ulkoilma@hel.fi, så utreder vi om du kan genomföra dina planer.

Fyll i ansökan för att hyra ett parklet-område

Ansök om hyrning av ett parklet-område genom att fylla i den elektroniska blanketten i stadens e-tjänster eller genom att fylla i en separat blankett. Du kan identifiera dig i tjänsten med Suomi.fi-autentisering med antingen mobilcertifikat eller nätbankskoder.

Ytterligare upplysningar

Om du inte kan fylla i den elektroniska blanketten, fyll i PDF-blanketten och skicka den jämte bilagor till adressen ulkoilma@hel.fi(Länk öppnar standardprogram för e-post). Du kan kontrollera de bilagor som behövs för ansökan på förteckningen över bilagor.

Uträtta ärenden på webben

Fyll i ansökan för att hyra ett parklet-område

Kräver identifiering.

Fyll i blankett

Hur mycket kostar det att hyra en parklet?

Parklet-områden framför affärslokaler på allmänna områden har fasta priser för en avtalsperiod på fem år. Priset fastställs enligt två separata priszoner. Parklet-områden används endast under sommarperioden. Du kan också hyra en del av ett parklet-område, men området faktureras ändå enligt hela parkeringsplatser.

Terassprislista 1.4.2022–31.3.2027:

Säsong Terrassområde 1 Terrassområde 2
Sommarperioden 1.4–31.10 13,21 euro/m2/mån. 9,91 euro/m2/mån.
Vinterperioden 1.11–31.3 6,61 euro/m2/mån. 4,96 euro/m2/mån.

Se priszonerna på kartan (pdf på finska) 

När behöver du ett tillstånd av byggnadstillsynen?

Du behöver ett tillstånd av byggnadstillsynen om terrassen eller dess konstruktioner

 • fästs på marken eller på byggnaden i anslutning till terrassen.
 • täcks med ett tak, skärmtak, en markis eller motsvarande.
 • omfattar fasta väggar.
 • på grund av ytans lutning byggs på en plattform där fallhöjden på något ställe är över 50 cm.
 • omfattar en serveringsplats som är större än 250 x 150 x 220 cm.
 • omfattar skjul eller motsvarande slutna eller halvslutna konstruktioner inom vilka kunderna vistas.
 • omfattar en toalett, scen eller någon annan motsvarande konstruktion.
 • innehåller reklam som är större än 60 x 60 cm på terrassens alla väggar eller andra försäljnings- eller reklamanläggningar.
 • Så kallade mathyddor som liknar växthus och är försedda med fönsterrutor av plast eller glas jämställs med inglasade terrasser och behöver därför ett tillstånd av byggnadstillsynen. Mathyddor får användas på utomhusterrasser endast under sommarterrassperioden 1.4–31.10.

Du behöver inte ett tillstånd av byggnadstillsynen för

 • parasoll och markiser som inte fästs på marken
 • raka markistak med öppna sidor som är fästa på fasaden
 • liten utrustning som innehåller restaurangens namn eller sedvanliga prisuppgifter och öppettider.

Minneslista för ansökan om parklet-tillstånd

 1. Läs anvisningarna

  Innan du ansöker om parklet-tillstånd, läs igenom terrassanvisningen, parklet-avtalet och parklet-modellritningarna.

  Ansök om utskänkningstillstånd för parklet-området hos Regionförvaltningsverket i Södra Finland.

  CD-platser som är reserverade för ambassader kan tyvärr inte flyttas, så du kan inte inrätta ett parklet-område på dem.

  Terrassanvisning (pdf på finska)

  Parklet-avtal (pdf på finska)

  Parklet-modellritningar (pdf på finska)
   

 2. Kontrollera parkeringsrutans lämplighet som parklet

  Parkeringsrutans lämplighet för parklet-användning bedöms från fall till fall. Du kan läsa vad som påverkar lämpligheten i terrassanvisningen (pdf på finska).

  Kontrollera parkeringsrutans lämplighet för parklet-användning genom att kontakta inspektörerna för terrass- och parklet-områden per e-post på ulkoilma@hel.fi(Länk öppnar standardprogram för e-post). Du kan använda karttjänsten(Länk leder till extern tjänst) som hjälp för att planera placeringen av terrassen.
   

 3. Skaffa fastighetsägarens tillstånd

  Innan du kan ansöka om tillstånd hos staden behöver du fastighetsägarens skriftliga tillstånd för din terrass. För att skaffa samtycket kan du använda exempelvis blanketten Fastighetsägarens samtycke (pdf på finska).

 4. Fyll i den elektroniska blanketten

  Ansök om terrasstillstånd i första hand genom att fylla i den elektroniska blanketten i stadens e-tjänster (på finska)(Länk leder till extern tjänst). Du kan identifiera dig i tjänsten med Suomi.fi-autentisering med antingen mobilcertifikat eller nätbankskoder.

  Om du inte kan fylla i den elektroniska blanketten, fyll i terrassansökan (pdf på finska) och skicka den jämte bilagor till adressen ulkoilma@hel.fi(Länk öppnar standardprogram för e-post). Du kan kontrollera de bilagor som behövs för parklet-ansökan på förteckningen över bilagor (pdf på finska).
   

 5. Vänta på hyrningsbeslutet

  Efter att din ansökan har behandlats får du ett hyresbeslut med hyresavtalet inklusive villkor och anvisningar som bilagor. Avtalet undertecknas inte separat.

 6. Uppsägning av avtalet

  Du kan säga upp avtalet genom att skicka en skriftlig uppsägningsanmälan (pdf på finska) till inspektörerna vid enheten för användning och bevakning av områden per e-post till adressen ulkoilma@hel.fi(Länk öppnar standardprogram för e-post).