Turismens hållbarhet för företag

På dessa sidor hittar du stöd, hjälp och information för att utveckla ditt turistföretags hållbarhet.

Vad kan turismaktören göra för att främja turismens hållbarhet?

Dra nytta av guiderna och stödmaterialet för hållbar turismen och utveckling av turismsäkerhet.

Programmet Sustainable Travel Finland

Det kostnadsfria programmet Sustainable Travel Finland erbjuder företag och destinationer en verktygslåda för hållbar turism som underlättar införandet av hållbara åtgärder och val i områdets eller företagets vardag. Sustainable Travel Finland-märket tilldelas företag och destinationer som har genomgått programmet. Med märket informeras om hållbar verksamhet till internationella turister. De företag och områden som fått märket Sustainable Travel Finland får tillgång till modellen för ständig utveckling, nyast information om turismens hållbara utvecklings samt marknadsföringsstöd och ytterligare synlighet i Visit Finlands kanaler.

I september 2023 var 132 företag med i programmet varav 58 hade fått STF-märket. Helsingfors är med i programmet och stadens mål är att få märket Sustainable Travel Finland under 2025.

Sustainable Travel Finland (på finska)(Länk leder till extern tjänst)

Tjänsten Valitse vastuullisemmin

Tjänsten Valitse vastuullisemmin lyfter fram helsingforsiska företag som agerar ansvarsfullt i sin företagsverksamhet. Tjänsten omfattar sex olika kategorier: turistmål, restauranger, evenemang och evenemangslokaler, inkvartering samt affärer.

Valitse vastuullisemmin (på engelska)(Länk leder till extern tjänst)

Glasgow Declaration for Climate Action in Tourism

I deklarationen Glasgow Declaration for Climate Action in Tourism, stöds av FN, förbinder man sig till att minska de globala utsläppen från turismen med minst hälften senast i år 2030 och nå netto nollutsläpp från turismen så snart som möjligt och före 2050. Alla turismföretag Helsingfors kan underteckna deklarationen.

Glasgow Declaration on Climate Action in Tourism (på engelska)(Länk leder till extern tjänst)

Handbok i kolneutralitet för turistföretag

Handbok i kolneutralitet för turistföretag ger råd och stöd till företag inom turistnäringen att genomföra sina egna utsläppsminskningar. Manualen, som publicerades i september 2022, skapades som en del av projektet Carbon Neutral Experience, koordinerat av Novago Företagsutveckling Ab.

Handbok i kolneutralitet för turistföretag

Guide till kommunikation om koldioxidavtryck för turistföretag

Guide för turistföretag om kommunikation till konsumenter relaterad till att minska koldioxidavtrycket. Guiden är praktisk och innehåller konkreta exempel.

Guide till kommunikation om koldioxidavtryck för turistföretag (på finska)

Mätning av turismföretagens och evenemangens koldioxidavtryck

Ett turismföretag kan mäta sitt eget koldioxidavtryck med hjälp av Visit Finlands CO2-kalkylator för turismbranschen. Evenemangsproducenten kan räkna evenemangets koldioxidavtryck med hjälp av den koldioxidkalkylatorn för evenemang som Helsingfors stad genomför.

CO2-kalkylator för turismbranschen (på finska)(Länk leder till extern tjänst)

Kalkylator för koldioxidavtryck för evenemang

Checklistor för energibesparing

Bland åtgärderna inom projekten Carbon Neutral Experience samt Hållbart uppsving för företag inom turistbranschen: Södra Finland har man genomfört Checklistor för energibesparing för turistföretag som delats in i olika kategorier (på finska, länkarna öppnas i Excel-filer):

Tjänster för rörlighet(Länk leder till extern tjänst)

Logi(Länk leder till extern tjänst)

Programtjänster(Länk leder till extern tjänst)

Restauranger(Länk leder till extern tjänst)

Guide till inkluderande turism

Målet för inkluderande turism är att alla har jämlik tillgång till reseupplevelser, oberoende av ålder, sexuell läggning, religion, kultur eller särskilda behov. Med hjälp av guiden till inkluderande turism som tagits fram av Visit Finland kan företag utveckla sin verksamhet så att den är mer jämlik.

Guide till inkluderande turism (på engelska)(Länk leder till extern tjänst)

Kompass för socialt ansvarstagande för evenemangsarrangörer

Ett verktyg med hjälp av vilket man kan granska och utveckla det sociala ansvarstagandet vid det egna evenemanget. Verktyget innehåller åtgärder på olika nivåer som man kan använda för evenemangsproduktion.

Kompass för socialt ansvarstagande för evenemangsarrangörer (på finska)

Guiden "Så här informerar du kunder med funktionsnedsättning om tillgängliga tjänster"

Guiden ger råd om vad företag inom inkvarterings- och restaurangbranschen borde beakta för att de allt bättre ska kunna tillhandahålla tillgängliga tjänster och kommunicera om dem till kunder med funktionsnedsättning. Guiden har utarbetats som en del av Hållbart lyft för turistföretag: projektet Södra Finland.

Guiden "Så här informerar du kunder med funktionsnedsättning om tillgängliga tjänster" (på finska)

Kompass – Handboken för turismens säkerhet i Helsingfors

Handboken för turismens säkerhet i Helsingfors, det vill säga Kompass, erbjuder heltäckande säkerhetsinformation och anvisningar till aktörer inom turistbranschen. Handboken har skapats tillsammans i projektet Matkailun turvallisuuden alueellinen johtaminen.

Kompass – Handboken för turismens säkerhet i Helsingfors (på engelska)

Loggbok – ett digitalt verktyg för beaktande av säkerhetsaspekter i turistföretag

Loggboken är ett digitalt verktyg för beaktande av säkerhetsaspekter i turistföretag. I verktyget har man på ett och samma ställe samlat de viktigaste säkerhetsåtgärderna som ett företag som arbetar inom turism måste beakta. Handboken färdigställdes våren 2023.

Loggbok – ett digitalt verktyg för beaktande av säkerhetsaspekter i turistföretag (på finska)

10 punkter för att förbättra cybersäkerheten inom turistbranschen

Vad skulle vara bra att göra i ett turismföretag för att förbättra cybersäkerheten? Jyväskylä yrkeshögskola , JAMK, har skapat en årsklocka om cybersäkerhet som är avsedd för turismföretag samt materialen 10 punkter för att förbättra cybersäkerheten inom turismbranschen.

10 kohtaa kyberturvallisuuden parantamiseksi matkailualalla

Helsingfors hållbara turism för kundbetjänare (guide & video)

För turismens kundbetjänare i Helsingfors, såsom guider, hotellreceptionens tjänstemän, museernas anställda och restaurangernas personal, har det skapats en guide för kommunikation om ansvarstagande.

På videon diskuterar Jukka Punamäki från enheten för Helsingfors stads turism och destinationstjänster samt Anu Nylund från Mood of Finland ab om Helsingfors hållbara turism och om anvisningen för hållbar turism som är riktad till kundbetjänare som arbetar inom turism.

Guide för kundbetjänare för informering om ansvarsfullhet (på finska)

Helsingfors hållbara turism för kundbetjänare (video, på finska)(Länk leder till extern tjänst)

Guide till ett hållbart besök i Helsingfors

För alla som besöker staden har Helsingfors skapat en guide som hjälper till att göra resan så hållbar som möjligt. Du kan dela guiden i dina egna kanaler, till exempel genom att länka den till din egen hemsida eller bokningskanal.

Guide till ett hållbart besök i Helsingfors (på engelska)

Helsingfors kommunikation om ansvarsfullhet

Helsinki Partners två heltäckande verktygslådor under temat ansvarsfullhet för fram Helsingfors arbete för hållbar utveckling och hjälper att kommunicera om det med hjälp av konkreta exempel och genom verktyg.

Toolkit for Communicating Climate & Environmental Sustainability in Helsinki (på engelska)

Toolkit for Communicating Social Sustainability in Helsinki (på engelska)

Ordnande av hållbara evenemang

Helsinki Partners har upprättat instruktioner för att ordna hållbara evenemang. Anvisningen kan laddas också i Helsinki Material Bank(Länk leder till extern tjänst).

Sustainable meeting guidelines (på engelska)(Länk leder till extern tjänst)

Guide till hållbar matturism

Guiden till hållbar matturism (Kestävän ruokamatkailun opas, på finska) som tagits fram av Visit Finland stödjer utvecklingen av framför allt företag inom matturism som vill ge sig ut på den internationella marknaden. Den lämpar sig dock lika bra även för företag som endast betjänar inhemska kunder. Guiden innehåller många användbara länkar till andra publikationer om hållbar matturism, varav det redan finns ett stort antal.

Guide till hållbar matturism (på finska)(Länk leder till extern tjänst)

Arbetsboken "Ansvarsfullare dukning för restauranger"

En arbetsbok som har sammanställts för alla aktörer inom restaurangbranschen och som innehåller information om koldioxidavtrycket och möjligheterna att med hjälp av den utveckla restaurangernas ansvarsfulla vardag.

Arbetsbok "Ansvarsfullare dukning för restauranger" (på finska)(Länk leder till extern tjänst)

Anvisning om inkvarteringsverksamhet i bostäder

Syftet med anvisningarna om inkvarteringsverksamhet är att förtydliga när överlåtelse av besittningen av en lägenhet kan anses vara tillståndspliktig och yrkesmässig inkvarteringsverksamhet och inte till exempel privatpersoners kortvariga och tillfälliga uthyrning.

Anvisning om inkvarteringsverksamhet i bostäder

Experten på turismens hållbarhet